Count Baise-konsert med

Vi gratulerer Ski Storband - 40 års jubilant - som skal ha en virkelig svingende markering av sitt jubileum lørdag 23. april kl. 14.00, For anledningen bidrar Count Baise for repertoaret - bedre kan det neppe bli.Når vi først snakker om jubileum - så har Follo seniororkester sitt 10 års jubileum som blir markert med 3 "store" konserter med flotte solister og musikk i alle sjangere. Konsertene blir i Kolben Sal1 "midt på dagen"
mandag 13.juni kl. 12.00 - onsdag 19. oktober sammen med Seniorakademiet Oppegård som markerer sitt 25 års jubileum kl. 11.00 - og mandag 12. desember med Julekonserten kl. 12.00. Gjør notat i kalenderen.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as