Kammerkonsert Follo Seniororkester

Follo Seniororkester viser seg fra en ny side i Greverud kirke 11. mars kl. 19.00. Etter 5 år med stort konsertorkestster med solister har de for anledningen redusert klangbildet og byr på flotte toner tre kammergrupper, samt en avdeling med orgel.

Fra programmet kan vi nevne Serenade av Mozart, Beethoven's Adagio Cantabile og hele Gordon Jacob's "Music for a Festival". Organist Jon Harald Hauge vi toppe det hele med J.S.Bach "Dorisk Toccata og Fuge".

Blant musikantene er mange fra Oppegård som Ole Reitan, Dag Aukner, Sverre Otto Karlsen, Øivind Amundsen,Per Kulsrud og Arild Holter. De øvrige er fra Ski og Nordstrand.

Orkesteret har også tre større grupper som årlig har friluftskonserter med kjente toner til stor glede for beboerne på 10 - 12 sykehjem i Follo og ikke minst for musikerne selv.

Arrangør: Greverud kirke - kollekt til dekning av utgifter.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as