Fiin Gammel Aargang

Follo Seniororkester får storbesøk fredag 15. juni av Det Norske Blåseensemble til felleskonsert i Kolben kl. 12.00. Her blir det mye god musikk i god, gammel tradisjon, så sett av datoen.DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE (DNBE), som er grunnlagt i år 1734 er Norges eldste orkester og har base i Halden. Det er en levende tradisjon fra "1. Brigades Musikkorps" -kanskje mest kjent som "Oscar Borg sitt korps" fra slutten av 1890 årene og et godt stykke inn i neste århundre. Programmet - "Fiin gammel årgang" er kjente toner for de fleste, og denne gang spilt på originalinstrumenter fra Borgs tid som gir oss en unik opplevelse i klang og prestasjoner av 23 profesjonelle topp musikere som ledes av Bjarte Engeseth. Les mer om Det Norske Blåseensemble på deres nettsider www.dnbe.no.

FOLLO SENIORORKESTER åpner konserten med sin dirigent Kjell-Olav Martinsen. Han har tidligere ledet DNBE i to perioder over 2 - 3 år og gleder seg nå til besøket for bl.a. å få demonstrert forskjellen i klang med dagens store orkester og et lite orkester med en annen instrumentoppbygging innenfor samme repertoarområde. Follo Seniororkester teller i dag vel 50 pensjonist-musikanter med erfaring fra "Guttemusikkens dager" og etter hvert jentene som alle har hatt et aktivt musikkliv i flere orkestersammenheng og at tidligere profesjonelle musikere også er medlemmer. På folkemunne benevnes orkesteret som "NAV-orkesteret" og av den grunn sees på som et profesjonelt orkester- alle lønnet av NAV.PROGRAM FOLLO SENIORORKESTER
Edv. Grieg: Hyldningsmarsj fra Sigurd Jorsalfar
Fr. v. Suppê: Dikter og Bonde
Richard Fote:


Bunch O' Bones
Solister: Ole Reitan, Dag Aukner, Ulf Gudmundsen og Morten Eriksen
Oscar Borg: Vaarlyst! Marsch


PROGRAM DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE "Fin gammel årgang"
Oscar Borg: Bellmansmarsch
G. Rossini: Overtyren til "Den Tyvaktige Skjære"
Oscar Borg: En Vaarnat
J. Svendsen: Intermezzo fra "Symfoni i B-dur"
A. Löfgren: Danslåtar från Vestergötland
Hugo Alfvèn: Vallflicans dans
Oscar Borg: Jernbane-galop
S. H. Rydberg: Vivu Esperanto

Billett kr. 150,- Forhåndsalg: Oppegård bibliotek, www.kolben.no og ved inngang.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as