Hamar Veterankorps gjester Follo Seniororkester

Mandag 31. mars besøker Hamar Veterankorps Folloseniororkester - og det blir det flott musikk av i Kolben kulturhus kl 12.00.Begge orkestre er bygget over samme lest - seniorer - og begge har over 50 medlemmer - gutter og jenter. De øver på dagtid og de fleste konserter er også på dagtid. Mindre grupper spiller på tilstelninger i mindre målestokk som på sykehjem, andre foreningers aktiviteter, kirker m.m.

- Vi er foreløpig de eneste profesjonelle i denne kategori i Norge - alle lønnet av NAV, sier Hans Fr. Kummervold, leder i Follo Seniororkester.

Hamar Veterankorps har lagt opp til et program med sterkt lokalt innslag fra Rudshøgda og Rondane for så å bevege seg ut i den store verden med kjente toner av J.S. Bach og ikke minst John Philip Sousa.

Follo seniororkester spiller også musikk fra områder som "provinsen Flåklypa" og gudbrandsdølen Bjørn Mellembergs hilsen til tohundreårsjubileet for vår Grunnlov av 1814. Ellers kjente toner fra bl.a. Italia - England samt ett arrangement av Sam Nestico med solist Stein Mejlbo - trompet.

Forhåndssalg av billetter i Oppegård bibliotek og på www.kolben.no

Flere konserter med Follo Seniororkester:
Lørdag 15. mars kl.1600 Jazz-kafè i Kolben med Follo seniororkester Storband.
Friluftskonserter på 12 - 13 sykehjem i Follo i uke 23
Mandag 2. juni i Kolben - kjente toner fra kjente musicals med bl.a. Ingvild Farestveit-Hov
Mandag 16. juni kl. 1200 i Kolben - Storbandmatinè med Follo Seniororkester Storband

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as