KONSERT: Tillerblæsen arrangerer konsert i Tiller kirke

Sted og dato: Tiller kirke, søndag 22. november 2009 kl. 18:00


Hvem opptrer og spiller?

Tillerblæsen, Sjetne Pikekor (aspiranter) og Trombuster og The Sliders.

Les mer: http://www.tillerblaesen.no/

Oppdatert:
av Jo Tandrevold


Utviklet av Imaker as