Landskonferanse for lokale musikkråd

I 2013 arrangeres landskonferansen for lokale musikkråd 27. - 29. september, i Ålesund (Rica Parken Hotell). Her er det inspirasjon å hente for dere som jobber for lokalt kulturliv. Påmeldingsfrist: torsdag 20. juni.Det blir fokus på Kulturutredningen 2014, innflytelse, brukermedvirkning i lokale planprosesser og byggeprosjekter, frivilligmelding og samarbeid.

Et av hovedtemaene blir samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige, blant annet med utgangspunt i samarbeidsavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Frivillighet Norge.

For de som er interessete i lokaler, blir det et spennende innlegg om brukermedvirkning i lokale plan- og byggeprosesser ved Rune Håndlykken, kulturbyggrådgiver, Kulturhusplan DA.


Ikke minst blir konferansen en god mulighet til å utveklse erfaring og bli inspirert av deltakere fra hele landet som brenner for lokalt musikk- og kulturliv.

Konferansen arrangeres av Norsk musikkråds prosjektgruppe for lokale musikkråd.

Påmelding
Program

FREDAG 27. september

17.30 Innsjekk og kaffe + biteti

18.00 Velkommen til Ålesund, ved kultursjef Lars Johan Huse
- kunstnerisk innslag
- presentasjon av deltakerne

18.45 Hva med de som Kulturløftet ikke løftet? Utgangspunkt: Kulturutredningen 2014
- innledning ved stortingspolitiker Trine Skei Grande, Venstre (med valgforbehold)
- kort paneldebatt, plenumsdiskusjon

20.00 Middag

LØRDAG 28. september

09.00 Plattform for samspill og samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Frivillighet Norge
- innledning ved Arvid Blindheim, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal
- kort paneldebatt, plenumsdiskusjon

10.30 Veier til lokal innflytelse - innledning ved Åse V. Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU)

12.00 Gruppeoppgaver med tema

13.00 Lunsj og uteaktivitet

15.00 Presentasjon fra gruppene

16.15 Frivilligmelding i kommunen - virker den?
- Siv Katrin Ulla, frivillighetskoordinator ved Ålesund Frivilligsentral

17.00 Erfaringsutveksling mellom deltakerne, i grupper
- mentorstyrt 18.00 Ord for kvelden
- utfordringer
- konferanseledelsen

20.00 Middag

SØNDAG 29. september

10.00 Lokalt samarbeid med andre kulturaktører
- innledning ved Morten Hagevik, daglig leder i Norsk teaterråd

11.00 Brukermedvirkning i lokale planprosesser og byggeprosjekter
- Rune Håndlykken, kulturbyggrådgiver, Kulturhusplan DA

12.00 Dra løftet og inspirert hjem igjen!
- inspirasjonsforedrag

13.00 Oppsummering, avslutning

13.30 Lunsj, avreise

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as