Landsstevne for voksenkorps 10 og 11 juni 2017

Korpsnett Norge og Hillestad Promenadeorkester ønsker igjen velkommen til korpsfest i Holmestrand. Alle amatørkorps, veterankorps og generasjonskorps er hjertelig velkommen, uavhengig av organsiasjonstilknytning. Benytt denne muligheten til å treffe andre korpsmusikere og stifte nye bekjentskap.Stevnet er en videreføring av det vellykkede landsstevnet i 2015, og inngår i Holmestrand Kulturfestival. Det betyr at det vil være mye publikum og god stemning i byen. Stevnet arrangeres av Hillestad Promenadeorkester i samarbeid med Korpsnett Norge og Holmestrand kulturfestival. Vi håper at mange av medlemskorpsene har anledning til å delta.

Les mer og meld dere på via nettsiden:

voksenkorps.no

Påmeldingsavgift er kr. 3000 pr. korps. Deltakeravgift er kr. 550 pr. medlem. Matservering og dans lørdag kveld, er inkludert i deltageravgiften.

Påmeldingsfrist er 10. mars 2017.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as