Ny standard for akustikk i musikklokaler - Høringskonferanser


Nå er forslag til ny standard for akustikk i musikklokaler ute på høring, og det arrangeres høringskonferanser flere steder i landet. Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler.

Standardiseringsprosessen ble til etter skyv fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Arbeidet bygger på og er en videreutvikling av Norsk musikkråds tidligere normer. Både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har vært representert i den bredt sammensatte og godt kvalifiserte arbeidsgruppa.

I tillegg til Standard Norges åpne nasjonale høringsseminar i Oslo 29. oktober, inviteres det til noen regionale presentasjonsmøter:


Høringsseminarene arrangeres i et samarbeid mellom de respektive fylkeskommunene og fylkesmusikkrådene. Møtene er åpne for alle interesserte.

Målgruppe for møtene er fylkeskommuner og kommuner (som eier de fleste lokalene som brukes til musikkutøvelse), offentlige institusjoner, arkitekter, akustikere og byggebransjen for øvrig, musikklivet og andre kulturaktører, presse og andre interesserte.

Hensikten er å informere om standarden, etablere et godt grunnlag for å kunne gi gode og grundige høringssvar til Standard Norge, samt øke kunnskapen om akustikk som viktig egenskap ved øving, produksjon, undervisning og formidling av musikk.

Høringsfrist er 20. november 2013.
Det er åpent for alle å uttale seg om høringsforslaget. Få tilgang til høringsforslaget på Standard Norge sin hjemmeside

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as