Arvegods - tradisjonsmusikk for blåsere og kor

Arvegods dreier seg om å arrangere tradisjonsmusikk for blåsere og sangere. I første omgang arrangeres tradisjonsmusikk fra Nordmøre og Akershus. Hovedhensikten er å gi kor og korps gode muligheter for samarbeide om god musikk, basert på folketoner og tradisjonsmusikk fra eget fylke og fra øvrige deler av landet.


Notesettene selges til mellom 400 og 600 kr, og medlemmer av Norsk Sangerforum og Korpsnett Norge får 50% avslag. Alle titlene er dessverre ikke kommet inn på listen i bestillingsskjemaet enda. Dersom du ikke finner det du ønsker å bestille i skjemaet, så ta kontakt på korpsnett@korpsnett.no eller telefon 944 22 908.

Noter fra Akershus

Her finner du oversikten over de musikkstykkene som er arrangert fra Akershus. De aller fleste stykkene er arrangert for kor og mindre blåsegrupper slik at balansen mellom sangere og blåsere skal passe godt.

les mer...

Noter fra Nordmøre

Her finner du oversikten over de musikkstykkene som er arrangert fra Nordmøre. Noen er arrangert for korps og kor sammen, andre for bare kor eller bare korps. Det finnes også noen flexi-arrangementer.

les mer...

Notebestillinger Arvegods

les mer...

.

- Arvegods

et samarbeidsprosjekt mellom

Utviklet av Imaker as