Bankmillioner skal blåse nytt liv i korpsbevegelsen

Ørjan Kvam, DNB Telemark, overrekker gaven på 2 millioner til Korps i skolen og Korpsnett Norge
Foto: Robert Walmann

Med en gave på to millioner kroner fra Sparebankstiftelsen ønsker Korpsnett Norge og stiftelsen Korps i Skolen å ta korpsundervisningen inn i klasserommene. - Denne gaven vil gjøre det mulig for hundrevis av barn å lære å spille et instrument, sier daglig leder Unni Færøvik i Korpsnett Norge.Med klassekorps blir musikkundervisningen på ett klassetrinn gjennomført på korpsinstrumenter.I løpet av ett år lærer barna å spille etter noter og kan være med å spille på 17. mai. Slik kan musikkundervisningen bli bedre, samtidig som korpsene rekrutterer flere.

- Vi ser klassekorps som en unik sjanse til å spre spilleglede, øke rekrutteringen til skolekorps og bygge opp korps igjen i lokalmiljø der korpset er lagt ned, sier Færøvik.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt to millioner kroner til Korpsnett Norge og Korps i Skolens arbeid med klassekorps. Med støtten fra DNB håper de å kunne starte 20 nye klassekorps i løpet av to år.

- Vi ønsker å gi gaver som skaper gode opplevelser og aktivitet for barn og unge. Vi mottar mange søknader fra ulike korps. Det tyder på at det er mye aktivitet blant korpsmusikerne der ute, sier Eva Grothe, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.

Klassekorps gir god læring


Skolene som følger dette opplegget kan vise til gode resultater i musikkfaget, men også god effekt på elevenes læring i andre fag. For skolekorpsene kan dette erstatte skolekorpsenes tradisjonelle aspirantopplæring.

- Dette handler om å oppfylle læreplanen. For mange skoler kan det være utfordrende å fylle musikktimene med godt innhold. Vi har gjort evalueringer av skoler med klassekorps, der vi har funnet at kun ett år med korpsundervisning har bidratt til å oppfylle 70 prosent av læreplanen for 1. til 4. trinn, sier Jostein Skare, styreleder i Korps i skolen.

Stiftelsen Korps i skolen har hjulpet omtrent 50 skoler i gang med klassekorps siden 2009. Gjennom samarbeidet med Korpsnett Norge håper de å få til enda tettere samarbeid med skolekorpsene og samtidig systematisere et arbeid som til nå har vært drevet fram av entusiaster på frivillig basis.

Vil snu utviklingen

Mange musikkorps ønsker å være med på ordningen, og Korps i skolen erfarer at det det ikke er vanskelig å få skolene interessert i å være med.

Klassekorps kan være et viktig bidrag til å blåse nytt liv i en korpsbevegelse som de siste årene har slitt med å rekruttere nye medlemmer. Det siste tiåret har det blitt 10.000 færre korpsmusikanter i landet, og bare de siste fem årene har hundre korps har blitt lagt ned.

- Skolekorps er en del av vår kultur og historie, men trenden de siste årene har gått nedover. Det er en trend vi ønsker å snu, og da må vi tenke nytt. Min visjon er at hver skole igjen skal få sitt korps, sier Skare.

Høytidelig overrekkelse

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB ble overrakt torsdag 11. desember på Sauherad barne- og ungdomsskole i Gvarv i Telemark. Klassekorpset på Sauherad er landets største, med nesten hundre unge musikere. Telemark er det fylket som ligger lengst framme i arbeidet med å etablere klassekorps, og kommer til å være et viktig satsingsområde også for det videre arbeidet.


Kan søke om instrumenter

Sparebankstiftelsen ønsker at gaven skal brukes til å kjøpe inn instrumenter til klassekorpsundervisning. Skoler og korps som ønsker å starte opp kan søke om å få tildelt utlånsinstrumenter finanisert med gaven. Gunnen til at det er valgt en modell med utlånsinstrumenter at at vi ønsker en mest mulig effektiv bruk av gaven slik at instrumentene kan brukes av andre dersom en skole har får færre elever eller skulle ønske å slutte med klassekorps.

En liten del av gaven vil også bli brukt til rådgivning av korps, skoler og kulturskoler som ønsker å starte opp med klassekorpsundervisning og til å styrke samarbeid mellom skole og korps og rekrutteringseffekten av klassekorpsundervisning.

Det legges opp til oppstart av nye klassekorps både høsten 2015 og høsten 2016.

Søknadsfrist for oppstart høst 2015 blir 1. mars 2015 og søknadsskjemaet blir klart i slutten av januar.

Korps, skoler og kulturskoler som er interessert i å starte opp med klassekorps oppfordres til å ta kontakt med Korpsnett eller Korps i skolen så snart som mulig for å starte forberedelsene dersom de ønsker å starte opp høsten 2015.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as