Velkommen som medlem

HVEM KAN BLI MEDLEM?

Alle typer musikkorps og blåseensembler kan bli medlemmer.

  • Alle typer musikkorps og blåseensembler
  • Ensembler og sammensatte grupper av blåsere, slagverk og andre instrumenter
  • Cross-over prosjekter og band som involverer noen av de ovennevnte gruppene
  • Enkeltpersoner


HVA KOSTER MEDLEMSKAP OG FORSIKRING?

Korpsnett Norge har to typer medlemskap, et for korps og et for enkeltmedlemmer. Du finner innmeldingsskjemaer i menyen til venstre.

MEDLEMSKONTINGENT

Det koster kun 1000 kr + 75 kr per medlem for et korps første medlemsår, og da er TONO-avgift og kopinoravtale inkludert. Ordinær kontingentsats inkl. TONO-avgift og kopinoravtale for 2019 kun 1800 kr + 75 kr per medlem. Det er satt et tak på 4200 kr slik at et korps ikke betaler mer enn 4200 kr i kontingent selv om de har mange medlemmer. For personer som ønsker å støtte organisasjonen uten å spille i korps finnes det enkeltmedlemskap til kr 130/55 pr år.Medlemskap gjelder fra 1. januar til og med 31. desember.

FORSIKRING

Korpsnett Norge har en av musikklivets beste forsikringsavtaler gjennom If Skadeforsikring. Avtalen inneholder alt det et korps trenger; instrumentforsikring, ulykkesforsikring, arrangørforsikring. Vi tilbyr også tilleggsforsikringer som lagerforsikring og yrkesskadeforsikring. Alt til en svært lave priser: 130 kroner pr musikant MED instrument. 40 kroner pr musikant UTEN instrument 1700 for lagerforsikring (tilleggsforsikring)300 for yrkesskadeforsikring (tilleggsforsikring)Og så om det ikke var nok så kan vi også tilby en svært gunstig Instrumentforsikring for individuelle musikere. Dette er en avtale for musikere som allerede spiller i et av våre medlemskorps, men som også har aktivitet utenom korpset. Denne avtale koster fra kr 550 pr år.

Innmelding

Gå rett til innmelding ved å trykke på innmeldingsskjema. Allerede medlem eller vil se nærmere på medlemsfordeler? Gå til side for medlemmer.