Årsrapport

Alle medlemskorps skal levere årsrapport med medlemsliste innen 15. februar hvert år. Årsrapporten danner grunnlag for pengestøtten Korpsnett fordeler videre til medlemskorpsene og for driftsstøtten Korpsnett får tildelt. Derfor er den veldig viktig både for meldemskorpsene og sentralorganisasjonen.

Årsrapporten sendes inn via StyreWeb. Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb, og prosessen består av følgende trinn:

  1. Logg inn i StyreWeb
  2. Kontroller register - medlemmer og styret pr 31. desember foregående år må være registrert.
  3. Gå inn på årsrapport
  4. Kontroller opplysninger
  5. Lever årsrapport

Lederen i korpset/ ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis det er mest praktisk for dere.

Vi anbefaler å starte på årsrapporten så raskt som mulig etter at den er åpnet slik at dere har tid til å hente inn informasjon om dere skulle oppdage at noe manger.

Normalt vil den tidligere leder kunne hjelpe nye ledere med å levere årsrapporten, men skulle dere stå fast er det bare å kontakte Korpsnett Norge på korpsnett@korpsnett.no eller telefon 944 22 908.