Dirigentavtale

Gjennom vårt medlemskap i Norsk musikkråd kan Korpsnett Norge tilby våre medlemmer en standard dirigentavtale.

Norsk Musikkråd og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har utarbeidet en standardavtale for å hjelpe både virksomhetene og dirigentene med å komme fram til ryddige avtaleforhold.Standardavtalen er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten ansettes av virksomheten i et arbeidsforhold. For inngåelse av kontrakt med dirigenter i selvstendig næring viser vi til særskilt standardkontrakt for slike avtaleforhold.

Mer informasjon om avtalen finner du på Norsk musikkråd sine hjemmesider.