Forsikring

Korpsnett Norge har en av musikklivets beste forsikringsavtaler gjennom If Skadeforsikring. Avtalen inneholder alt det et korps trenger; instrumentforsikring, ulykkesforsikring, arrangørforsikring. Vi tilbyr også tilleggsforsikringene lagerforsikring og yrkesskadeforsikring. Alt til en svært hyggelig pris.

Det koster ikke mer enn kr 130 pr musikant MED instrument og kr 40 pr musikant UTEN instrument. Og så om det ikke var nok så kan vi også tilby en svært gunstig Instrumentforsikring for individuelle musikere. Forsikringsavtalen er frivillig, men hele korpset må meldes inn i ordningen hvis dere velger forsikring.

Priser: kr 130,- pr medlem med instrument,kr 40,- pr medlem uten instrument. Forsikring gjennom Korpsnett dekker:

 • Instrumentforsikring: inntil kr 80.000,- pr. medlem
 • Ulykkesforsikring - kr 50.000,- ved død, kr 500.000,- ved invaliditet
 • Behandlingsutgifter inkl. tannskade med inntil kr. 25.000,-
 • Skadeforsikring utstyr/uniformer: Inntil kr 10.000,- pr medlem
 • Ansvarsforsikring: Dekker eventuell skade for tredje person under korpsets aktiviteter

Lagerforsikring

Forsikringen gjelder utstyr som korpset vanligvis har på lager for inntil 500 000 kroner og dekker skade ved brann, vann, og innbrudd. Når korpset bruker utstyr fra lager dekkes dette av egen verdisakforsikring begrenset til 50 000 kroner. Verdisakforsikringen omfatter f.eks. fane, lydanlegg, noter og ekstra instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes ute, er under transport og opphold underveis. Egenandelen ved skade er for tiden 4 000 kroner.Pris per år: 1 700 kroner.

Yrkesskadeforsikring for dirigenter/instruktører

Når et korps har fast ansatt dirigent eller instruktør som korpset lønner, dvs. leverer lønns- og trekkoppgave for, er korpset pålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Ta kontakt med Korpsnett Norge for ytterligere informasjon.Pris per år: 300 kroner.20.02.2006

Fremgangsmåte ved skade

 • Ved et skadetilfelle skal korpsets leder/kasserer så fort som mulig ta kontakt med Korpsnett sitt sekretariat, enten via e-post eller telefon, for å orientere forbundet om skaden.
 • Korpsnett Norge sender kort tid etterpå et skademeldingsskjema til korpsets kontaktsperson i saken. Dette returneres enten per e-post til korpsnett@korpsnett.no eller pr vanlig post.
 • Etter at sekretariatet har kontrollert at skademeldingen er fullstendig utfylt sendes den videre til If.
 • Medlemskorpset og Korpsnett Norge får en bekreftelse per e-post når saken er registrert hos If. Den videre kommunikasjonen i saken skjer mellom If og korpsets kontaktperson.
 • Saksbehandlingstiden hos If pleier å være av 2-3 virkedager.
 • Et eventuelt oppgjør overføres direkte fra If til kontonummeret korpset har oppgitt i skademeldingen.

Last ned vilkårene for forsikringsavtalen