*Individuell

Informasjon om forsikringsavtalen for individuelle musikere mellom Korpsnett Norge og If skadeforsikring. Gjelder fra 1. januar 2006.

1. HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen kan tegnes av enkeltmedlemmer i musikkorps, ensembler og cross-over band med medlemskap i Korpsnett. Det vil si at forsikringen er individuell og tegnes av medlemmet, og ikke av musikkorpset, ensemblet eller bandet.

2. HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN
Forsikringen gjelder til, fra og under enhver jobbsammenheng og egenøving. Med egenøving forstås øving privat, også på fritid for øvelse av profesjon. Ved turnévirksomhet utenfor Norden med band eller lignende gjelder forsikringen inntil 2 måneder. Hjemstedsadresse/utreise for turné må være i Norge. For enkeltpersoner som påtar seg spillejobb/engasjement utenfor Norden i kortere eller lengre tid, gjelder forsikringen kun når det er gjort avtale om tilleggsforsikring gjennom If.

3. VERDIFORSIKRING - 80 000 KRONER
Dekker transportable musikkinstrumenter og utstyr til disse som muter, munnstykker og buer til strykeinstrumenter og nødvendige kasser. Ekstra bager, flightkasser osv, dekkes i ny avtale "Data og annet utstyr". For strykeinstrumenter/håndbygde instrument og andre som ikke kan kjøpes i butikk, skal det ved påmelding vedlegges verditakst eller kvittering, også for elektroniske instrumenter eldre enn 5-6 år, skal verditakst vedlegges.

4. TILLEGGSFORSIKRING FOR VERDI OVER 80 000 KRONER
Når samlet verdi overstiger 80 000 kroner kan det tegnes tilleggsforsikring for det overskytende. Dette gjelder også flygel, piano o.l. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Korpsnett.
Årspremien for dette punktet utgjør 2,15 % av tilleggssummen.

5. DATA OG ANNET UTSTYR
Forsterkeranlegg, datamaskin til musikkanlegg, sanganlegg, audiovisuelt utstyr, lysutstyr o.l. (gjelder ikke utstyr som står fast/brukes fast i studio) må dekkes med egen forsikring gjennom Korpsnett. Spesifikasjon over forsikret utstyr inkludert innkjøpsår sendes Korpsnett. Når det benyttes datamaskin i forbindelse med musikkutøvelse skal fabrikat, type, modell, serienummer og innkjøpsår opplyses (eventuelt løst tilleggsutstyr som ekstern harddisk, mus, PDA, WLANkort, software og lignende dekkes ikke av denne forsikringen). Alt dataverktøy avskrives over 5 år, maksimalt 80 %. Ørepropper, noter etc. dekkes ikke av denne forsikringen.
Årspremien for dette punktet utgjør 2,15 % av forsikringssummen.

6. ULYKKESFORSIKRING
Ulykkesforsikringen gjelder kun enkeltmedlemmer. Når lag eller lignende tegner forsikring på sitt utstyr gjelder ikke ulykkesforsikringen.

7. ULYKKESDØDSFALL - 50 000 KRONER
Utbetales ved den forsikredes død i henhold til vilkår for ulykkesforsikring.

8. INVALIDITETSFORSIKRING - 500 000 KRONER
Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales forsikringssummen i sin helhet. Lavere invaliditetsgrad gir en prosentvis erstatning i forhold til forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.

9. BEHANDLINGSUTGIFTER - 25 000 KRONER
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år fra skadedagen.

10. EGENANDEL
Det trekkes en egenandel på kr 1.000,- pr. skadetilfelle.

Årspremie til If kr 550,-, og 2,15 % av forsikringssummen i pkt. 4 og 5.


Ferdig utfylt bestillingsskjema kan scannes og sendes til korpsnett(a)korpsentt.no eller per post til Korpsnett Norge, Fetveien 1E, 2007 Kjeller.

Utviklet av Imaker as