FRIFOND

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Korpsnett Norge tildeler flere hundre tusen kroner til seminarer og opplæringstiltak, kjøp av utstyr og lignende.

Søknadsfrist: 1. juniVi holder på å gå gjennom og forenkele rutinene våre for frifond slik at frifondåret i større grad sammenfaller med skoleåret. Søknadsfrsit for 2017 blir utsatt. Ny frist kunngjøres i god tid.

For alle som søker, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Dere må være en demokratisk organisasjon.
  • Dere må ha et almennyttig siktemål
  • Dere må ha musikkaktivitet som deres hovedvirksomhet
  • Dere må være aktive i lokalmiljøet for og med barn og unge under 26 år
  • Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år

Hvem kan ikke søke?

De fleste kan søke og vil få tilskudd. Men sjekk for sikkerhets skyld følgende:

Følgende kan ikke få tilskudd:

Oranisasjoner som ved sine vedtekter eller i praksis:

  • er organisert eller initiert av det offentlige (f.eks skole, ku