FRIFOND

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. Korpsnett Norge tildeler flere hundre tusen kroner til seminarer og opplæringstiltak, kjøp av utstyr og lignende.

Søknadsfrist: 1. juniVi holder på å gå gjennom og forenkele rutinene våre for frifond slik at frifondåret i større grad sammenfaller med skoleåret. Søknadsfrsit for 2017 blir utsatt. Ny frist kunngjøres i god tid.

For alle som søker, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Dere må være en demokratisk organisasjon.
  • Dere må ha et almennyttig siktemål
  • Dere må ha musikkaktivitet som deres hovedvirksomhet
  • Dere må være aktive i lokalmiljøet for og med barn og unge under 26 år
  • Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år

Hvem kan ikke søke?

De fleste kan søke og vil få tilskudd. Men sjekk for sikkerhets skyld følgende:

Følgende kan ikke få tilskudd:

Oranisasjoner som ved sine vedtekter eller i praksis:

  • er organisert eller initiert av det offentlige (f.eks skole, kulturskole eller andre kommunale fritidstibud)
  • er fortjenestebaserte
  • er basert på samvirkeprinsipper eller er en stiftelse
  • er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller med sitt formål knyttet til idrett
  • allerede mottar Frifondtilskudd fra en annnen organisasjon

Hvis du er i tvil om du kan søke, er det naturligvis bedre å søke enn å ikke gjøre det! Men du kan også spare deg for ventetid og frustrasjoner ved å sende en e-post til korpsnett@korpsnett.no eller ta en telefon først.

Frifonssøknaden sendes via StyreWeb.

Trykk her for en forklaring på hvordan du går fram for å levere Frifondssøknad gjennom StyreWeb.

Rapportskjema kan lastes ned via nedlastinger i menypunktet til venstre.

Oppdatert: 29.08.2018
av Korpsnett Norge


Utviklet av Imaker as