Foto: Sissel Larsen

Kom godt i gang med StyreWeb

Østfold Sangerforum arrangerer StyreWeb-kurs i Fredrikstad lørdag 26. august kl 11-16. Det er noen plasser igjen, og Korpsnetts medlemskorps er velkommen til å melde seg på.

les mer...

Fløytehelg i Kristiandsand 16. og 17. september 2017

Fløytehelg 2017 arrangeres for 4. gang av DET NORSKE FLØYTEENSEMLE.

Dette er et tilbud til alle fløyteelever på Sørlandet.

Pris kr. 350.- pr. deltager

les mer...

1000 barn har lært å spille

Korpsnett Norge og Stiftelsen Korps i Skolen oppsummerte sin nasjonale satsing på klassekorps med konsert på Fagernes. Prosjektet sprang ut av et brennende ønske om å snu nedgangen i antall musikanter i skolekorps og en gave på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB høsten 2014. Nå lærer over 500 barn å spille i klassekorps hvert år - og nå ser vi resultatene i form av rekruttering

les mer...