HVEM KAN BLI MEDLEM?

  • Alle typer musikkorps og blåseensembler
  • Ensembler og sammensatte grupper av blåsere, slagverk og andre instrumenter
  • Cross-over prosjekter og band som involverer noen av de ovennevnte gruppene
  • EnkeltpersonerHVA KOSTER MEDLEMSKAP OG FORSIKRING?

Korpsnett Norge har to typer medlemskap, et for korps og et for enkeltmedlemmer. Du finner innmeldingsskjemaer i menyen til venstre.

MEDLEMSKONTINGENT

Det koster kun 1000 kr + 55 kr per medlem for et korps første medlemsår, og da er TONO-avgift inkludert.

Ordinær kontingentsats inkl. TONO-avgift for perioden 2016 - 2017 er kun 1750 kr + 55 kr per medlem. Det er satt et tak på 4000 kr slik at et korps ikke betaler mer enn 4000 kr i kontingent selv om de har mange medlemmer.

For personer som ønsker å støtte organisasjonen uten å spille i korps finnes det enkeltmedlemskap til kr 120/55 pr år.

Medlemskap gjelder fra 1. januar til og med 31. desember.

FORSIKRING

Korpsnett Norge har en av musikklivets beste forsikringsavtaler gjennom If Skadeforsikring. Avtalen inneholder alt det et korps trenger; instrumentforsikring, ulykkesforsikring, arrangørforsikring. Vi tilbyr også tilleggsforsikringer som lagerforsikring og yrkesskadeforsikring. Alt til en svært lave priser:

  • 130 kroner pr musikant MED instrument
  • 40 kroner pr musikant UTEN instrument
  • 1700 for lagerforsikring (tilleggsforsikring)
  • 300 for yrkesskadeforsikring (tilleggsforsikring)


Og så om det ikke var nok så kan vi også tilby en svært gunstig Instrumentforsikring for individuelle musikere. Dette er en avtale for musikere som allerede spiller i et av våre medlemskorps, men som også har aktivitet utenom korpset. Denne avtale koster fra kr 550 pr år.