Utlånsinstrumenter

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har Korpsnett Norge og Korps i skolen etablert en utlånsordning for korpsinstrumenter, som for øyeblikket omfatter 18 skoler over hele landet. Instrumenter kan lånes ut dersom vi har tilgjengelig og søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Vi gjør opperksom på at det for øyeblikket ikke er ledige utlånsinstrumenter. Tildeling for høsten 2018 vil basere seg på redistribusjon av instrumenter dersom prosjekter med klassekorps slutter med klassekorps eller de har betydelig lavere elevtall.

Søknad om utlånsinstrumenter oppstart 2018

Søknadsfrist for utlånsinstrumenter til klassekorps, oppstart høsten 2018 er 1. mars. Vi gjør oppmersom på at det for tiden ikke er utlånsinstrumenter på lager. Tildeling for høsten 2017 vil basere seg på redistubusjon av instrumententer som måtte bli ledige. Vi oppfordrer derfor alle som vil starte med klassekorps høsten 2018 til å søkne om instrumenter også andre steder. Vi kan tilby oppstartsveiledning og lærerkurs. Ta kontakt på korpsnett(a)korpsnett.no for avtale.

Utviklet av Imaker as