KURS

Korpsnett Norge holder gjerne kurs og inspirasjonskvelder for våre medlemmer. Sammen med samarbeidspartnere kan vi tilby skreddersydde opplegg om temaene:

  • Flerkulturell satsning
  • Rekruttering
  • Styrearbeid
  • Dirigent- og instruktørkurs


Høres dette spennende ut eller er det andre temaer dere trenger påfyll på?

Ta kontakt med oss!


Rekruttering fra klasse- til skolekorps

Korpsnett Norge har gleden av å invitere korpsets styre og dirigent til møte om rekruttering fra klassekorps til skolekorps på Nome kulturskole i Telemark tirsdag 13. november.

les mer...

Klassekorpslærerforum i Telemark

Korpsnett Norge har gleden av å invitere deg/dere som driver med musikkundervisning på korpsinstrumenter i grunnskolen, samt skoleledere i grunnskole og kulturskole og styrerepresentanter for lokale korps til Klassekorpslærerforum tirsdag 13. november.

les mer...

Klassekorpslærerkurs i Hønefoss

Vil dere starte med klassekorps? Eller er du allerede i gang og trenger faglig påfyll? Korpsnett Norge har gleden av å invitere til kursdag for klassekorpslærere, kulturskolelærere, kulturskoleledere, skoleledere og dirgenter til klassekorpslærerkurs tirsdag 12. juni.

Påmeldingsfrist: 8. juni

les mer...

Kursdag om klassekorps

Velkommen til kursdag på Høvåg skole i Lillesand kommune fredag 2. mars 2018. Kursdagen består av to deler: Del 1 Klassekorpsmetodikk, samt organisering og praktisk gjennomføring av et år med klassekorps. og Del 2 Rekruttering fra klassekorps til skolekorps, samt generelt om korpsdrift og organisering.

Påmeldingsfrist: 20. februar

les mer...

Hver krone teller!

Torsdag 22. mars 2018 kl 18.30 - 21.00 inviterer Akershus sangerforum og Korpsnett Norge til økonomikurs for tillitsvalgte Sett av noen timer til å la oss gi deg tips og råd om hvordan dere kan få bedre økonomi i korpset deres.

Påmeldingsfrist 1. mars

les mer...

Styrekurs i Akershus

Onsdag 11. april 2018 kl 18.30 - 21.00 blir det styrekurs på Kjeller i Akershus. Kurset fokuserer på praktisk styrearbeid og legger tilrette for erfaringsutveksling og diskusjon samtidig som det gis en generell innføring i sentrale emner. Kurset passer for tillitsvalgte i kor og korps.

Påmeldingsfrist: 28. mars

les mer...

Sommerkurs for voksne 2018

Korpsnett Norge inviterer til sommerkurs for voksne 25. juli - 29. juli på Bjerkely Folkehøyskole, Flisa i Hedmark. Hovedvekten av kurset er samspill i korps, men det blir også ensemblespill med instruktører. Nå er påmeldignen åpnet!

Les mer og meld deg på her.

Økonomikurs for frivillige organisasjoner

Vårt årlige økonomikurs er denne gangen en del av læringsfestivalen tirsdag 17. oktober og foregår på Skedsmo skole i Lillestrøm. Få med dere Frode Kyvågs inspirasjonsforedrag før økonomikurset som tar for seg både praktiske grep for å holde orden på den daglige driften og hvordan man arbeider langsiktig for å ha stabil økonomi i korpset.

les mer...

Dirigentkurs i ditt område?

Korpsnett Norge har utviklet et praksisorientert dirigentkurs som vi gjerne holder i ditt området. Kurset går over en helg og kan tilpasses både dirigenter som har dirigert en stund og trenger faglig påfyll og nyere dirigenter.

les mer...

Lån en LNUer

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorgansiasjoner låner ut ansatte og frivillige til oppdrag over hele landet. Som medlemmer i Korpsnett Norge kan dere benytte dette tilbudet.

LNU har kompetanse på mange temaer som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner, og gjennom denne ordningen kan dere få et lærerikt og inspirerende besøk til deres korps.

Les mer på LNUs nettsider.

Utviklet av Imaker as