Kursdag om klassekorps

Velkommen til kursdag på Høvåg skole i Lillesand kommune fredag 2. mars 2018. Kursdagen består av to deler: Del 1 Klassekorpsmetodikk, samt organisering og praktisk gjennomføring av et år med klassekorps. og Del 2 Rekruttering fra klassekorps til skolekorps, samt generelt om korpsdrift og organisering.

Påmeldingsfrist: 20. februarDagen blir todelt:

10:00 - 15:00 Del 1 Klassekorpsmetodikk, samt organisering og praktisk gjennomføring av et år med klassekorps.
Denne delen er mest rettet mot klassekorpslærerne, instruktører og dirigenter, men gir også innsikt, gode tips, råd og veiledning til skoleledere, kulturskoleledere og korpsledere om hvordan man best mulig kan organisere slik undervisning.
Det serveres enkel lunsj

17:00 - 20:00 Del 2 Rekruttering fra klassekorps til skolekorps, samt generelt om korpsdrift og organisering.
Denne delen er mest rettet mot dirigenter og korpsledere, men det vil være nyttig for øvrige instruktører/kulturskolelærere og kulturskoleledere også. Og vi oppfordrer flest mulig til å delta på begge delene av kursdagen.Deltakere på del 1 kan delta gratis på del 2.
Enkel servering ved møtestart

Kursholdere blir Jan Erik Helleren, proskjektleder og veileder for klassekorps og rekruttering i Korpsnett Norge, og John Trygve Bakke, klassekorpslærer og veileder med base i Lunde i Telemark.

Deltakere på del 1, og som allerede jobber med klassekorps, får oppfølgingskurs på Skype tirsdag 24.april kl. 18:00 - 21:00 inkludert. Denne delen av kurset gir mulighet for faglig diskusjon og erfaringsutveksling.

Deltakere på del 1, som starter med klassekorps høsten 2018, får dette oppfølgingskurset på Skype tirsdag 23.oktober kl. 18:00 - 21:00 inkludert. Denne delen av kurset gir mulighet for faglig diskusjon og erfaringsutveksling.

Deltakeravgift:
Del 1: 500,- per person
Kun del 2: 200,- per person

Bindende påmelding sendes til korpsnet(a)korpsnett.no innen 20. februar.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as