Klassekorpslærerforum i Telemark

Foto: Sverre Chr. Jarild

Korpsnett Norge har gleden av å invitere deg/dere som driver med musikkundervisning på korpsinstrumenter i grunnskolen, samt skoleledere i grunnskole og kulturskole og styrerepresentanter for lokale korps til Klassekorpslærerforum tirsdag 13. november.Tid: Tirsdag 13. november kl.0900-1300
Sted: Lunde 10-årige skole (fellesbygget)
Adresse: Brugata 42, 3825 Lunde (parkering ved Lundehallen som er godt synlig fra hovedvegen)

Agenda:

  • Åpen øving/demo av metodikk/konsert med klassekorps fra 09.00-09.30 med 4. klasse ved Lunde 10-årige skole.
  • Presentasjon av eksisterende og nytt metodeverk.
  • Dirigentens (klassekorpslederens) rolle og oppgaver - erfaringsutveksling store grupper.
  • Instruktørens (gruppelærerens) rolle og oppgaver - Case-studies gruppeundervisining med særlig fokus på utfordringer i treblås.
  • Organisering og økonomi. Ulike måter å organisere og finansiere klassekorpsundervisning på.
  • Samarbeid kulturskole, grunnskole, korps.


Innledere:

  • Jan Erik Helleren, prosjektleder klassekorps Korpsnett Norge
  • John Trygve Bakke, klassekorpslærer, -veileder og -dirigent


Send påmelding til korpsnett(a)korpsnett.no innen 9. november.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as