Styrekurs i Akershus

Onsdag 11. april 2018 kl 18.30 - 21.00 blir det styrekurs på Kjeller i Akershus. Kurset fokuserer på praktisk styrearbeid og legger tilrette for erfaringsutveksling og diskusjon samtidig som det gis en generell innføring i sentrale emner. Kurset passer for tillitsvalgte i kor og korps.

Påmeldingsfrist: 28. marsKursholder: Unni Færøvik, daglig leder Korpsnett Norge
Sted: Trondheimsveien 50 E, 2007 Kjeller
Målgruppe: Tillitsvalgte i kor og korps
Pris: Gratis for Korpsnett, Ung i Kor og Sangerforums medlemmer.
Påmeldingsfrist: 28. mars

Kursinnhold

  • Demokrati og styrets formelle ansvar
  • Roller og ansvarsfordeling i styret
  • Motivasjon for å ta tillitsverv
  • Hvilke arbeidsoppgaver bør et kor- eller korpsstyre løse?
  • Hva er et godt styremøte og hvordan jobber vi i styret?


Arrangør: Aksershus sangerforum og Korpsnett Norge.

Påmelding til Styrekurs 11. april 2018


Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as