Bli med på kurs i ungdomsmedvirkning!

Foto: Sissel Larsen

Vil du lære mer om hvordan du kan styre i korpset ditt? Vi arrangerer kurs i ungdomsmedvirkning søndag 29. oktober i Bø, Telemark. Du vil lære om hva det vil si å være korpstillitsvalgt, hvordan et styre jobber og hvordan medlemmene kan være med å bestemme hvordan deres korps skal være.Tid: 29. Oktober kl 10 - 14
Sted: Gullbring kulturhus
Pris: Gratis!
Påmeldingsfrist: 10. oktober
Kursholdere: Unni Færøvik og Alse Tellefsen

Temaer:

Korpset mitt

  • Hvordan drives et korps? Hva er bra? Hva kan bli bedre?
  • Hva kan medlemmene gjøre?

Tillitsvalgte - bindeleddet mellom styret og musikantene

  • Hvordan ta imot og dele informasjon
  • Forbilder og miljøskapere

Kort om styrearbeid

  • Vedtekter, planer, budsjett og regnskap
  • Hvordan ta ordet i styret - og bli hørt

Kurset passer for korpsmedlemmer fra 12 år og oppover.Kurset er en del av Midt-Telemarktreffet, men åpent for alle.

Påmelding sendes til Unni Færøvik på unni@korpsnett.no

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik