Narvik Brassymposium

Trompetist og messingpedagog Magnus Mulligan inviterer messingblåsere fra ungdomsskolealder og oppover til Brassymposium i Narvik 24. - 26. januar 2014. Du må ha gjennomført grunnlenggende instrumentalopplæring og ha noe korps/ samspillserfaring.

Påmeldingsfrist: 10. desemberNarvik Brassymposium er et pilotprosjekt etter initiativ fra Magnus Mulligan og Paul Steinar Samuelsen. Symposiet er primært et tilbud til messingblåsere i Ofot-regionen og er ment som et supplement og møteplass for brassinteresserte amatørmusikere rundt i musikkorpsene.

Satser på blanke messingen

Hovedfokuset på symposiet vil være på tradisjonell ensemblemusikk og samspillstykker for ulike messingbesetninger, og helgen ender med en konsert i Narvik. Det vil også være fokus på grunnleggende puste- og blåseteknikk, gehør- og rytmesans og ikke minst en introduksjon av ulike stilarter og musikalske uttrykk for ulike messingensembler.

Timeplan

Fredag 24. januar: Kl. 18.00-21.00 på Apollo. Felles oppmøte og samspill.
Lørdag 25. januar: Kl. 10.00-16.00. Ensemble og samspill.
Søndag 26. januar: Kl. 11.00- 15.30. Ensemble og samspill.

Konsert på Apollo Fritidssenter kl 16.00.

Pris

Organisasjonen (orkester/korps/kulturskoler) kan melde på inntil åtte musikere for kr 2500 for hele symposiet.

Påmeldingsfrist

Påmelding gjøres av organisasjonen innen 10. desember 2013 via epost til Magnus Mulligan på adressen magnemull@hotmail.com. Deltagerliste med navn og instrument kan sendes inn i etterkant, ikke senere enn 10. januar 2014.

Last ned brosjyre her:

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as