Nyheter  Søndag 3. mars 2019

Fagdag for tillitsvalgte

Lørdag 27. april arrangerer Korpsnett Norge fagdag for tillitsvalgte i Bø i Telemark.

Fagdagen er en del av programmet i landsmøtehelgen, og skal gi inspirasjon, faglig påfyll, samt legge til rette for erfaringsutveksling.

Temaer som tas opp er:

  • rekruttering og medlemsutvikling
  • musikklokaler
  • samspillet mellom styre, korpstillitsvalgte og dirigent

Vi er også åpne for å ta inn temaer etter forepørsel. Meld inn ønsker så raskt som mulig. Målet er at deltakerne skal få praktisk kunnskap som de lett kan anvende i eget korps.

Pris: kr 350,-
Påmeldingsfrist: 17. mars 2019

Påmelding

Fagdag lørdag 27. april kl 11.00 -1 7.00
Landsmøte søndag 28. april kl 10.00 - 13.00

Korpsene er hjertelig velkommen til å stille med flere enn en deltaker på landsmøtet. Én må da stille som delegat (med stemmerett), øvrige kan delta som observatører.

Overnatting og bespisning

Korpsnett Norge har reservert rom på Bø hotell, men det tas forbehold om kapasitet på hotellet.

Samtykke til fotografering/ video. Kryss av for godkjenning.