Nyheter  Søndag 3. mars 2019

Fagdag for tillitsvalgte

Lørdag 27. april arrangerer Korpsnett Norge fagdag for tillitsvalgte i Bø i Telemark.

Fagdagen er en del av programmet i landsmøtehelgen, og skal gi inspirasjon, faglig påfyll, samt legge til rette for erfaringsutveksling.

Programmet fram til lunsj er også aktuelt for alle som driver med frivillig arbeid spå musikkfeltet, samt kommunale kultur- og kulturskoleledere.

Pris: kr 350,-
Påmeldingsfrist: snarest. Vi tar imot så lenge det er kapasitet i lokalet.

Program

10.30 Registrering
11.00 Velkommen og praktisk informasjon
11.15 Akustikk i musikklokaler: et sted å øve - et sted å framføre
12.15 Korps for alle - hva hindrer barn i å delta og hvordan inkludere flere?
13.00 Enkel lunsj
14.00 Medlemsutvikling og rekruttering
15.30 Erfaringsutveksling og gruppesamtaler
16.00 Samspillet mellom dirigent - styre - korpstillitsvalgt
17.00 Fagdagen avsluttes

Påmelding

Fagdag lørdag 27. april kl 11.00 -1 7.00
Landsmøte søndag 28. april kl 10.00 - 13.00

Korpsene er hjertelig velkommen til å stille med flere enn en deltaker på landsmøtet. Én må da stille som delegat (med stemmerett), øvrige kan delta som observatører.

Overnatting og bespisning

Korpsnett Norge har reservert rom på Bø hotell, men det tas forbehold om kapasitet på hotellet.

Samtykke til fotografering/ video. Kryss av for godkjenning.