Læringspris til Follo Seniororkester

Liv Lønskog, leder i VOFO Akershus, deler ut prisen til Hans Fr. Kummervold, leder i Follo Seniororkester.
Foto: Svein Ericsson

Follo seniororkester fikk læringspris på 5000 kr for godt voksenopplæringsarbeid og for å skape gode opplevelser i nærmiljøet.Onsdag 21. november var det høytidelig overrekkelse av Læringsprisen i Akershus. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Akershus deler ut to læringspriser hvert år, og årets prisvinnerne, Follo Seniororkester og Mercy House, stilte mannsterke opp. I tillegg var representanter for VOFO sentralt, Kristelig studieforbund, Akershus musikkråd/Musikkens studieforbund og, selvfølgelig, Korpsnett Norge tilstede.

Læringspris til lokale lag

Læringspriser deles ofte ut til enkeltpersoner, men i VOFO Akershus har de valgt å sette fokus på de lokale organisasjonene. De ønsker å vise fram verdien av arbeidet som gjøres i lokallagene og å hedre personene som sørger for at organisasjonene finnes.

- Vi trenger alle et godt sted å være når vi kommer hjem fra skole og jobb, sa Jon G. Olsen, nestleder i VOFO Akershus. For at mennesker skal bli værende i en organisasjon må vi oppleve at det gir oss noe og utvikling er kanskje det som gir oss mennesker mest.

Begge prisvinnerne gir medlemmene god mulighet for utvikling gjennom systematisk voksenopplæringsarbeid, og de evner å se utover seg selv og gi et verdifullt bidrag til samfunnet rundt seg.

Pensjonister med tak i

Follo Seniororkester er et blåseorkester med janitsjarbesetning der alle er pensjonister, inkludert dirigent Kjell-Olav Martinsen, som vi kjenner som tidligere dirigent for HM Kongens Garde og Forsvarets Stabsmusikk. Vittige tunger hevder at korpset må betraktes som profesjonelt; alle musikerne er jo lønnet av NAV. Korpset er svært veldrevet og er, så vidt vi vet, det eneste i landet av sitt slag.

- Det er veldig hyggelig at Follo Seniororkester får en slik pris. De gjør et utrolig viktig arbeid som fortjener å løftes fram. De leverer kvalitet både til sine medlemmer og til publikum, sier Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett Norge.

Læring for livet

I juryens begrunnelse vektlegges det at seniororkesteret buker voksenopplæring i utvikling av orkesteret og den enkelte deltaker. Orkesteret er også en viktig arena for læring og gode opplevelser i nærmiljøet. Alle musikerne har hatt og har et meget aktivt musikkliv, og flere har karrierer som profesjonelle musikere bak seg. Prøvene holdes fra kl 10 til kl 14 annenhver mandag i Kolben Kulturhus på Kolbotn.

- Som pensjonister er vi i en unik posisjon, sier Hans Fr. Kummervold, leder for Follo Seniororkester. Etter frokost, kaffe og morgenavis kan vi reise våkne og opplagte til øvelser på dagtid! Alle sitter klare og med oppvarmede instrumenter når dirigenten hever taktstokken klokken 10.00.

I tillegg til felles korpsøvelse tar mange av medlemmene individuell opplæring på instrumentene. Orkesteret kan også by på kammergrupper og et nystartet storband.

Gode opplevelser i nærmiljøet

De fleste konsertene til Follo Seniororkester gjennomføres på dagtid og nesten alltid med fulle hus.

- At korpset fokuserer på at konsertene skal være tilpasset pensjonister - både med hensyn til tidspunkt, sted og repertoar - ser vi som et viktig samfunnsbidrag, spesielt i senioråret 2012, sier daglig leder i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen.

Korpset spiller også en rekke konserter på alders- og sykehjem, spesielt i Follo-området.

Korpset er også svært opptatt av den oppvoksende slekt. De har holdt barnehagekonserter med blant annet Leketøyssymfonien til Leopold Mozart på programmet, og de har i flere år samarbeidet med kulturskolene for å gi unge talenter til å opptre som solister med et kvalitetsorkester.

Et eksempel til etterfølgelse!

I dag teller Follo Seniororkester 50 medlemmer, og rekruttering er ikke noe problem., forsikrer Hans Fr. Kummervold. Han mener det bør være grunnlag for å starte slike orkestre flere steder i landet, kanskje særlig i større byer. Follo Seniororkester stiller gjerne opp med råd dersom noen ønsker å starte seniororkester.

Les mer om Follo Seniororkester på www.folloseniororkester.no.

Fra venstre: Liv Lønskog, Svein Ericsson, Arild Holter og Hans Fr. Kummervold.

Oppdatert:
av Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as