Nå kommer frifondpengene

Korpsnett Norge har fordelt 539 000 kr i frifondmidler til våre medlemskorps. I år var det 22 korps som søkte, og alle har fått penger.

- Frifond er en viktig tilskuddsordning for medlemmene våre, sier Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett Norge. Her vet korpsene at alle som er kvalifisert for ordningen får penger - hvert år.Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Frifond skal gi barn og unge mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi.

Organsiasjoner som er medlem av en landsomfattenede organsiasjon, som for eksempel Korpsnett, søker om frifondmidler via organsiasjonen sin. For å kunne søke, må minst 1/3 av medlemmene i korpset/ensemblet være under 26 år.

Hvordan fordeles midlene?

Korpsnett fordeler frifondmidler etter søknad fra sine medlemskorps. Alle søkere som oppfyller betingelsene får støtte. Minimum to tredjedeler av støttebeløpet fordeles på alle kvalifiserte søkere i en trappetrinnsmodell basert på medlemstall. De resterende midlene fordeles ved skjønn på bakgrunn av søknadene.

Også i år har vi prioritert å gi så høye grunntilskudd som mulig. I tillegg har det vært prioritert noe ekstra midler til instrumentkjøp og medlemsutviklingstiltak. Det er også holdt tilbake en liten pott til oppstartstøtte for nye korps.

Hvordan får vi pengene våre?

Alle som har søkt om Frifond i 2018 kan gå inn i StyreWeb og se hvor mye penger deres korps har fått tildelt. For å få pengene inn på konto må dere logge dere inn, gå på sentralorganisasjon og søknader og trykke på Frifond 2018. Velg fanen Tildeling, les betingelsene og signer ved å tykke på den grønne knappen. Aksetptfrist er 1. oktober.


Husk å rapportere!

Vi minner om å ta vare på kvitteringer/fakturaer til Frifond-rapporten. Den skal være levert innen 1. juni 2019, men det er selvsagt ingenting i veien for å sende inn rapporten før.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as