1000 barn har lært å spille

Korpsnett Norge og Stiftelsen Korps i Skolen oppsummerte sin nasjonale satsing på klassekorps med konsert på Fagernes. Prosjektet sprang ut av et brennende ønske om å snu nedgangen i antall musikanter i skolekorps og en gave på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB høsten 2014. Nå lærer over 500 barn å spille i klassekorps hvert år - og nå ser vi resultatene i form av rekrutteringDe siste årene har man kunnet lese mye i media om nedgang i antallet musikanter i skolekorps over hele landet. Det har vært oppslag om svenske korps som berger 17. mai, eller oppslag om traktor med lydanlegg på henger foran toget. For å gjøre noe med de synkende medlemstallene, har Korpsnett Norge satset aktivt på å få i gang klassekorpsprosjekt i grunnskolen. Klassekorps er musikkundervisning i skolen der tradisjonelle instrumenter som blokkfløyter og rytmepinner, byttes ut med korpsinstrumenter. Prosjektene gjennomføres som regel som samarbeid mellom grunnskole, kulturskole og lokale skolekorps.

På markeringen spilte 4. klassekorpset på Nord-Aurdag Barneskole og Skrautvål Montessorikorps. Musikanter, foreldre og arrangørene fikk engasjert hilsen fra ordfører, Inger Torun Klosbøle som roste klassekorpsintiativet.

Gode resultater

- Mange korps har slitt med nedgang i medlemstallene over flere år. Men der det er satt i gang klassekorpsprosjekt i samarbeid med grunnskoler, kulturskoler og lokale korps, ser vi at trenden er i ferd med å snu, forteller daglig leder i Korpsnett Norge, Unni Færøvik. - Situasjonen var for eksempel ganske dyster for skolekorpsene i Valdres for få år siden. Nå har skoler i fire av de seks kommunene i regionen satt i gang klasseprosjekt med gode resultater.

Til sammen har 24 skoler fra Hammerfest i nord til Flosta i sør startet med klassekorpsundervisning i samarbeid med lokale korps og kulturskoler og støtte fra Klassekorpsprosjektet. Hvert år får 500 barn lære å spille et korpsinstrument på skolen, og vi ser resultatene i form revitalisering og nyetablering av skolekorps, opplyser Færøvik. I forbindelse med markeringen blir det konsert med klassekorpset på 4. trinn ved Nord-Aurdal barneskole og det nystiftede skolekorpset ved Skrautvål Montessoriskule. Skrautvål Montessoriskulekorps, til daglig kalt SMS-korpset, ble stiftet i desember 2016 i ei bygd som ikke hadde skolekorps før de startet med klassekorps i 2014. Skrautvål Montessoriskule var for øvrig de første som mottok utlånsinstrumenter gjennom satsingen til Korpsnett Norge og Stiftelsen Korps i skolen.

Milliongave

Ettersom det kan være kostnadskrevende å skaffe til veie instrumenter til slike prosjekt, har Korpsnett Norge og Stiftelsen Korps i skolen etablert en utlånsordning for klassekorpsinstrumenter. Ordningen kom i stand etter at organisasjonene mottok to millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB i 2014. - Gaven er hovedsakelig brukt til å kjøpe instrumenter, men også til veiledning, lærerkurs og til å styrke rekrutteringen fra klassekorps til skolekorps. I forbindelse med markeringen på Fagernes vil vi presentere noen av de erfaringene vi har gjort oss med tilsvarende prosjekter andre steder i landet, fra Hammerfest i nord til Lillesand i sør, avslutter Unni Færøvik.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as