Læringspris til Grav musikkorps

Sigurd Solbu, styreleder i Grav musikkorps mottar Læringsprisen fra Marit Sørlie, VOFO Akershus
Foto: VOFO

Grav musikkorps fikk Læringsprisen i Akershus for 2017. - Korpset benytter voksenopplæring i den musikalske utviklingen av korpset og den enkelte musikant. De skaper gode opplevelser for medlemmer, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet, og er en ressurs i nærmiljøet, sa Marit Sørlie, regionkonsulent i VOFO Akershus.Læringsprisen ble høytidelig overrakt på Skedsmo videregående skole under åpningen av Læringsfestivalen tirsdag 17. Oktober. Grav musikkorps var en av to prismottakere. Den andre prisen gikk til Østre Udnes Bygdekvinnelag.

- Vi gratulerer Grav musikkorps med Læringsprisen, sier Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett Norge. Grav musikkorps viser på en utmerket måte hvor viktig det er å satse langsiktig og målrettet på opplæring i frivillige musikkaktivteter. Det gir motivasjon - og levende musikkorps.

Grav Musikkorps ble startet i 1927 og feirer i år 90 års jubileum. Det var janitsjarkorpsdrift der frem til midten av 1990 årene. På dette tidspunktet ble interesseområdene spredt til janitsjarkorps, Storband (Grav Storband), teater og musikal (som i dag er Bærmuda). Dessverre gikk dette utover janitsjardriften og korpset ble lagt på is og det fortsatte som Grav storband.

Restart

I 2011 ble janitsjardriften og Grav Musikkorps blåst til liv i igjen. Mange i nærmiljøet savnet et voksenkorps, og engasjerte foreldre fra skolekorpset savnet et korps hvor ungdom som gikk ut av skolekorpset kunne fortsette sin hobby. I tillegg var det mange foreldre som savnet et miljø hvor de selv kunne spille.

I Grav Musikkorps er det i dag flere som ikke har spilt et blåseinstrument før og som har bakgrunn fra strykeinstrument, piano og orgel og som nå ønsket å lære seg å spille på et nytt instrument, samt å finne et hyggelig miljø. I tillegg har majoriteten av medlemmene ikke spilt på 20 -30 år eller mer.

Voksenopplæring for korpsbygging

- Vi har aktivt benyttet oss av voksenopplæring for utvikling av oss selv som gruppe og individuelt gjennom profesjonelle lærere og dirigenter, forteller Sigurd Solbu, leder i Grav Musikkorps. Vi arrangerer seminarer hvor vi inviterer dyktige musikere som kan hjelpe oss videre, noe vi er bevisste på. På denne måten har alle utviklet seg og blitt bedre.

Under omstarten i 2011 lå korpset på musikalsk nivå på grad 2. I dag, 7 år etter, spiller korpset alt fra grad 2 - 4.5 - og noen ganger grad 5. Korpset har gradvis utviklet både den enkelte musikant og samspillet i gruppene. - Takket være hard jobbing og en klar visjon om hva vi ville bli, så har korpset vokst fra å være 11 medlemmer i 2011 til å være 30 medlemmer i dag, sier Solbu.

En ressurs i nærmiljøet

Grav musikkorps samarbeider med lokale skolekorps, voksenkorps og kor, og har hatt mange konserter i nærmiljøet sammen med disse. Arrangementer som nevnes er "korpsgathering", store samarbeidskonserter, kirkekonserter, konserter på sykehjem, spilling på oktoberfest og spilling for løperne på Fornebuløpet. I tillegg samarbeider de med Stabekk filmklubb og gjennomfører en filmkonsert en gang i året i Kulturhuset Stabekk Kino.

- Vi har en egen profesjonell kåsør som forteller bakgrunnen for filmene og så spiller vi kjenningsmelodiene. Dette har blitt veldig populært og det er mange medlemmer fra filmklubben som kommer som publikum i tillegg til andre publikummere.

I tillegg markere korpset seg selvfølgelig på 17. Mai. Da heises det flagg på vellet og de har felles frokost med musikanter og familie. Det har blitt tradisjon at Grav musikkorps spiller for Steinerskolen i Bærum i barnetoget siden de ikke har eget korps. De deltar også i det tradisjonsrike blomstertoget i Bærum.

Øste Udnes Bygdekvinnelag var dagens andre læringsprisvinner
Foto: VOFO

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as