Nå kommer mva-kompensasjonen

I disse dager kommer pengene inn på konto til korpsene som har søkt om mva-kompensasjon gjennom Korpsnett. Tilsammen utbetales 793.000 kr til Korpsnetts medlemmer. Dessverre øker avkortningen ytterligere år også, og korpsene er nå 27 % unna full mva-kompensasjon.I år har 65 av Korpsnetts medlemskorps søkt om mva-kompensasjon. Det er en oppgang på 2 korps fra 2016.

Mva-kompensasjon er en statlig ordning som er etablert for å kompensere for frivillige organisasjoners utgifter til mva. I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes nemlig frivillige organisasjoner for mva på innkjøp og tjenester.

Mva-kompensasjonen beregnes på grunnlag av driftsutgiftene foregående år. Korpsene som får kompensasjon i år får utbetalt fra 1274 kr i korpset med minst økonomi til 69.157 kr til korpset med størst økonomi. Den typiske utbetalingen blant Korpsnetts medlemmer er på i overkant av 9000 kr.

Avkortning på 27,19 %

Mva-kompensasjonensordningen er rammestyrt. Hvis ikke det er satt av nok midler i statsbudsjettet, får alle organisasjonene en prosentvis avkortning på den utbetalte kompensasjonen.

Da mva-kompensasjonen ble innført i 2010, ble det skissert en gradvis opptrapping av rammen fram til full dekning i 2014.

I 2010, var avkortningen på 65 %. Det betyr at organisasjonene bare fikk utbetalt 35 % av utgiftene man regner med at de har hatt til mva.

I 2011 ble rammen økt betraktelig, og avkortningen i år ble på 49%.

I 2012 sto bevilgningen nesten stille, og avkortningen økte igjen til 51%.

I 2013 ble rammen økt betraktelig. "Hvilkeskjæret" fra 2012 ble tatt igjen og avkortningen ble 30%.

I 2014 er vi fremdeles ikke nådd målet om full kompensasjon, men er nærmere målet med avkortning på 17%.

I 2015 gikk utviklingen igjen i feil retning og avkortningen steg til 21,7%

I 2016 fortsetter avkortningen å øke til 23,7%.

I 2017 fortsetter avkortningen å øke til 27,19%


Korpsnett Norge tar ikke administrasjonsgebyr i år heller, så støtten blir utbetalt uavkortet til korpsene.

Oppfordrer til å søke

- Vi oppfordrer alle korps om å søke mva-kompensasjon, sier Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett.

Frist for innsending av revidert regnskap for 2017 til Korpsnett er 1. juni, forutsatt at Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke endrer sine frister. Send gjerne inn regnskap så fort dere har avholdt årsmøte.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as