- Smågardistene søker dirigent

Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps søker musikalsk leder / dirigent til hovedkorpset med start fra januar 2019. Øvelsen er torsdager fra 18.00 til 20.30 på Stabekk skole, sentralt beliggende på Bekkestua som er knutepunkt for buss og T-bane.
Søknadsfist: snarest og helst innen 21. oktober 2018Smågardistene har musikalsk utvikling som hovedfokus, og er i tillegg er et av få korps som i vår- og sommersesongen satser på formasjonsmarsjering. Det er derfor sterkt ønskelig at ny dirigent håndterer hele feltet, men løsninger kan gjøres etter avtale. Korpset har hatt god rekruttering de siste par årene og er i oppbygging etter at noen store kull har gått av for øvre aldersgrense. Korpset er, og skal være, synlig i og utenfor lokalmiljøet og får stadig invitasjoner om deltagelse på ulike arenaer.

Smågardistene er skolekorpset på Stabekk skole, og har nær tilknytning til H.M. Kongens Garde. Korpset teller i dag ca. 60 medlemmer, fordelt på juniorkorpset (25 musikanter fra 4. og 5.trinn) og hovedkorpset (35 musikanter fra 6. trinn til de går ut av videregående skole). I tillegg samarbeider korpset med kulturskolen og skolen om klassekorps for alle på 3. trinn, som en del av den ordinære undervisningen.

Alle musikantene får enkeltundervisning på sitt instrument, og korpset samarbeider godt med Kulturskolen i Bærum og administrasjonen på Stabekk skole. Noen musikanter får i tillegg undervisning på paradetromme.

Vi søker en musikalsk leder som vil bygger videre på de gode tradisjonene korpset har opparbeidet gjennom mange år, og samtidig utvikler korpset videre. Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass, et veldrevet korps med et godt sosialt miljø både blant musikanter og foreldre / foresatte. Korpset har solid økonomi og en stor instrumentpark. Stillingens størrelse er 20%. Prøvetid på 6 mnd. Kontrakt og honorar/lønn etter avtale. Politiattest må fremlegges. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju, og aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering.

Arbeidsoppgaver:

 • Musikalsk leder for korpset
 • Lede samspilløvelsene til hovedkorpset inkl. marsjøvelsene og ulike opptredener
 • Samarbeide med dirigent i juniorkorps
 • Ha kontakt med instruktører bl.a. for å sikre at alle får passende utfordringer
 • Ha god dialog med musikanten bl.a. for å sikre god trivsel og motvirke frafall
 • Sette opp musikalsk program for korpset i samarbeid med musikanter og korpsets styre
 • Lage og øve inn "drillen" til bruk for formasjonsmarsjering
 • Delta på styremøter
 • Bistå i rekruttering av nye musikanter
 • Aktivt søke arenaer for synliggjøring av korpsets ulike kvaliteter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ungdommelig pedagog/dirigent med musikkfaglig bakgrunn
 • Erfaring fra skolekorps eller annet musikalsk arbeid med barn og unge
 • Evne til å skape begeistring og engasjere musikantene, foresatte og publikum
 • Fordel med kjennskap til formasjonsmarsjering
 • God kunnskap til repertoar tilpasset målgruppen
 • Evne til strukturert og målrettet musikalsk arbeid gjennom god planlegging

Hvis dette høres interessant ut så ta gjerne kontakt for en uformell prat.
Spørsmål kan rettes til leder Hilde Rosenblad tlf. 928 01 368 eller Hilde.Rosenblad(a)nordpoolgroup.com .
Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til smagardistene@gmail.com så snart som mulig og helst innen 21.oktober 2018.

Se www.smågardistene.no og Smågardistene på Facebook for mer informasjon om korpset.

Oppdatert:
av Joachim Orvik


Utviklet av Imaker as