Nyheter  Torsdag 19. september 2019

Sommerkurs for voksne 2020

22. - 26. juli 2020 arrangerer Korpsnett Norge sommerkurs for voksne på Bjerkely Folkehøgskole, Filsa. Initiativtaker og primus motor for kurset, Marianne Gustafson, er administrativ leder. Kurset er åpent for alle uavhengig av organisasjonstilknytning og påmelding åpnes normalt i februar.