For musikkorps og blåsere som vil bruke tiden på musikk!

Organisasjonen "Korpsnett Norge" ble stiftet 17. august 2001 av en gruppe mennesker som ønsker at korpsbevegelsen skal være en del av det musikalske og kulturelle fellesskapet Norsk musikkråd.

Attraktive aktivitetstilbud, synergieffekt gjennom samarbeid og profesjonell service som stimulerer egenaktivitet er blant Korpsnett Norges fremste oppgaver. Dette mener vi bare kan gjøres ved utstrakt og formalisert samarbeid med andre organisasjoner i musikklivet. Korpsnett Norge vil derfor være en aktiv medspiller i Norsk musikkråd lokalt og sentralt.

Vi vil gjerne invitere deg til å være med på å videreutvikle en fortsatt ny organisasjon som er åpen for mange typer ensembler, ikke bare korps, men også slagverkensembler, tyrolerorkestre, STOMP-gjenger og utøvere av improvisasjonsmusikk. Dere som jobber med tradisjonelle korps er samtidig viktige medspillere: Kom til oss - vi har et rimelig tilbud, vi tilbyr ditt korps tjenester ditt korps trenger til en rimelig pris. Korpsnett er en arena som tilrettelegger aktiviteter du ønsker å sette i gang. Organisasjonen er til for medlemmene! Hos oss betyr enkel organisering stor frihet!

Kontakter du oss, vil du få rask, personlig og profesjonell service, og du vil få gode muligheter til å arbeide for dine synspunkter!

Hvem kan bli medlem?

Alle musikkinteresserte! Medlemmene våre er musikkorps, ensembler og sammensatte gruppere av blåsere, slagverk og andre instrumenter, cross-over prosjekter og band som involverer noen av de først nevnte gruppene og enkeltpersoner.

Ta en titt på medlemslisten vår og se om dere finner korps og ensembler du kjenner og/eller som dere har lyst å samarbeide med: MEDLEMSLISTE PR 2011

Dette tilbyr vi

 • God service og rask oppfølging av korpset
 • Lav kontingent! Et rimelig alternativ for alle!
 • Brukernær og profesjonell service gjennom fylkesavdelinger av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund - http://www.musikk.no/fylkesmusikkrad
 • Enkel organisering, stor frihet!
 • Voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund.
 • En av musikklivets beste og rimeligste forsikringsordninger - www.korpsnett.no/forsikring
 • TONO-avtale
 • 1/3 av medlemmene under 26 år? Søk om Frifond støtte direkte fra oss
 • Hjelp til å etablere konserter, festivaler og konkurranser etter ønske fra medlemmene.
 • Hjelp til søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet. Prøv oss!
 • Gjensidig informasjon og idébank mellom korpsene.

Er nabokorpset med? Da kan dere finne på noe sammen! Korpsnett hjelper med råd. Bare kontakt oss for å få adresser.

Vi vil

 • Sette medlemmenes ønsker og behov i sentrum
 • Gi korps og blåseensembler mulighet til å fortsatt være aktive medspillere i norsk musikkliv
 • Samarbeide tett musikkfaglig og organisatorisk med Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner
 • Være aktive i regionale og lokale musikkråd
 • Utvikle kurs- og aktivitetstilbud i samarbeid med korpsene og andre instanser
 • Bidra til respekt mellom forskjellige musikkorganisasjoners kultur og arbeidsmåter
Utviklet av Imaker as