Landsstyret i Korpsnett Norge

Styret for inneværende landsmøteperiode, 2017-2019, ble valgt på landsmøtet 23. april 2017.

Morten Skaarer, f. 1967 (leder)

Morten har spilt siden 1975 og er i dag aktiv hornist både i flere mindre ensembler og i symfoniorkester. Han har bred erfaring fra mange tillitsverv innen både korpsbevegelsen og annen frivillighet både i Norge og Danmark. Morten er utdannet siviløkonom, og jobber til daglig som seksjonssjef i Forsvarsbygg, i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Staten. Morten har solid kompetanse innenfor økonomi, styring og ledelse.

tlf.: 905 64 842 / e-post: morten.skaarer(at)korpsnett.no


Per Erling Løkken, F. 1971 (nestleder)

Per Erling bor på Skedsmokorset og har vært aktiv i korpsbevegelsen i over 30 år. Han har erfaring som styremedlem i korps, korpsleder, dirigent i skolekorps og som tillitsvalgt i NMF Akershus. Han spiller i dag tuba i Skedsmo Janitsjar. Til daglig jobber Per Erling som salgsdirektør i BNP Paribas Cardif. Han er utdannet økonom og har tidligere jobbet i bank og forsikring.

tlf 964 03 842 /e-post per.erling.lokken(at)korpsnett.no


Aud Irene Hamre Rogn f. 1973

Aud Irene bor i Vang i Valdres, og spiller kornett i Fjellblom musikklag. Har spilt flygelhorn i Vang barne- og ungdomskorps og kornett i Lærdal musikklag tidligere. Har erfaring fra frivillig engasjement i politikk og turlag, og sittet 2 perioder som styremedlem i kommunestyret i Vang kommune. Ble i 2011 - 2015 gitt tillit som varaordfører. Har vært med å stifte Vang turlag og vært leder i barnas turlag. I forbindelse med politisk verv, har hun sittet som styremedlem i flere styrer, blant annet Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen landskapsvernområde. Er p.t styremedlem i Vang fjellstyre, Vang turlag og korpsnett Norge. Har utdanning med 3 årig regnskap og økonomi, og tidligere jobbet i likningsetaten, startet på høgskoleutdanning i sykepleie i 1997 og tok i 2012 videreutdanning i anestesi-sykepleie. Til daglig jobber Aud Irene som Anestesisykepleier ved Anestesi- og akuttmedisinsk avd. Lærdal sjukehus, Helse Førde.

tlf 90991318 /e-post aud.irene.hamre.rogn (at) korpsnett.no


Aksel G. Roksti, f. 1946

Aksel G. Roksti spiller kornett, og var en av initiativtakerne til Korpsnett Norge i 2001. Han har vært styrets leder siden oppstarten. Aksel har en imponerende lang fartstid innen frivillige organisasjoner, og i tillegg til å være styreleder for KNN, er han også styremedlem i Ski musikkråd, Akershus musikkråd og styreleder i Ski kulturforum. Og for kort tid siden valgt inn som nleder i VOFO Akershus. I sammenheng med Frivillighet Norge sitter han i et utvalg som skal utarbeide en veileder når det gjelder frivillige lag og foreningers samarbeide med kommunen lokalt.

tlf: 916 56 450 / e-post: aksel.roksti(at)korpsnett.no


Trude Lindgren, f. 1962

Trude Lindgren er født i Oslo, men flyttet til Bø i 1989 hvor hun er gift og har 3 barn. Hun jobber i en industribedrift, og er aktivt med i mye av det lokale som skjer i Bø. Trude har vært leder i Bø skulemusikk i 10 år, vært styremedlem i Telemark Kulturnettverk og styremedlem i håndballgruppa. Trude ble kåret til Årets Bøhering i 2007 og Telemark Ildsjel i 2008.

tlf: 97 53 75 63 / e-post: trude.lindgren (at) korpsnett.no


Asle Tellefsen f. 1994

Asle bor i Bergen, men er opprinnelig fra Mandal. Han er fløytist. Han har tidligere fullført ti år i Mandal Guttekorps, og senere spilt i Mandal Musikkforening. Til daglig er han student på UiB, med Bachelor i anvendt filosofi. Han har tidligere verv som URG representant til UKM, leder av Mandal Barne- og Ungdomsråd og har deltatt i KNN UNG-programmet og Korpsnett Norges styre for barne- og ungdomsarbeid.

Tlf.: 476 75 920 / epost: asle.tellefsen(at)korpsnett.no


Dagny Grønnestad f. 1969

Dagny bor på Bokn i Rogaland og spiller kornett i Bokn Musikkorps. Der har hun spilt siden hun var 12 år med noen korte avbrekk. Hun har også spilt to år i Stangaland Brass på Karmøy. Dangy styreleder for Bokn Musikkorps som har både skolekorps og voksenkorps. Tidligere har hun hatt styreverv der både som sekretær, kasserer og leder. Til daglig jobber Dagny som regnskapsfører i HighComp AS på Bokn.

Tlf.: 917 18 985 / epost: dagny.gronnestad(at)korpsnett.no


Utviklet av Imaker as