TONO AVTALEN

TONO-avtalen
En av fordelene ved å være medlem av musikklivets paraplyorganisasjon NMR er muligheten til felles forhandlinger. TONO sa i 2001 opp alle avtaler med musikkorganisasjonene, og sammen med en lang rekke av medlemsorganisasjonene i musikkrådet har NMR utarbeidet en avtale med TONO som så er tilpasset Korpsnett Norges medlemmer. Avtalen gjelder fra 1. januar 2002.

Avtalen er obligatorisk for alle medlemskorps i Korpsnett Norge. Avtalen gir ca 40 prosent rabatt på ordinær TONO-tariff. Det er beregnet at hvert korps i snitt holder 2 konserter årlig.

Pris:
kr 700,- per år (inkludert i årskontingenten).

Omfatter:
Rett til å framføre de musikkverk TONO forvalter på konserter dere selv står som arrangør for. Konserter dere spiller på oppdrag for andre, er det oppdragsgiveren som rapporterer inn.

Avtale omfatter kun konserter med en brutto billettinntekt på opp til kr 50.000 pr konsert, evntuelt maksimun 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter. For konserter med billettinnitekter fra kr 50.000 skal det betales vederlag med 3% av bilettinntektene. Dette er lavere enn TONOs ordinære satser.

Omfatter ikke:
a) musikkdramatiske verk, herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle. For mer informasjon se www.tono.no
b) lydfesting av musikk (opptak)
c) komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notemateriale
d) rene dansetilstelninger eller arrangement som ikke kan betegnes som konserter

Rapport:
Korpsnett Norges medlemmer plikter å levere fullstendige musikkprogram for samtlige avholdte konserter som omfattes av avtalen. Rapport sendes fortløpende og uoppfordret til TONO via skjema på TONOs nettside. Skriv i meldingsfeltet at dere er medlemmer av Korpsnett Norge.

Alternativt kan rapportskjema lastes ned (se nederst på denne siden) og sendes på epost til tono@tono.no eller til TONO, Postboks 9171 Grønland, 0134 Oslo.

Tvister:
Oppstår det tvister mellom korpsene og TONO om hvorvidt verk og konserter er omfattet av avtalen, vil Korpsnett Norge bidra til løsning av slike tvister. Det forutsetter at medlemmene rapporterer eventuelle problemer til Korpsnett Norge.

Mer informasjon:
Kontakt Korpsnetts sekretariat dersom du ønsker ytterligere informasjon. Se i tillegg www.tono.no for mer info om vederlag og for å laste ned konsertrapporteringsskjema.

19.12.2003

Utviklet av Imaker as