Utlånsinstrumenter

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har Korpsnett Norge og Korps i skolen etablert en utlånsordning for korpsinstrumenter, som for øyeblikket omfatter 18 skoler over hele landet. Instrumenter kan lånes ut dersom vi har tilgjengelig og søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Søknadsfrist er utsatt til 1. april

Vi gjør oppmerksom på at det få ledige utlånsinstrumenter for øyeblikket.

Søknad om utlånsinstrumenter oppstart 2019

Søknadsfrist for utlånsinstrumenter til klassekorps, oppstart høsten 2018 er utsatt til 1. mars.

Tildeling for høsten 2019 vil basere seg på redistribusjon av instrumenter dersom prosjekter med klassekorps slutter med klassekorps eller de har betydelig lavere elevtall. Vi oppfordrer derfor alle som vil starte med klassekorps høsten 2018 til å søke om instrumenter også andre steder.

Vi kan tilby oppstartsveiledning og lærerkurs.

Ta kontakt på korpsnett(a)korpsnett.no for avtale.

Retningslinjer for tildeling av utlånsinstrumenter

Søknadsskjema om utlånsinstrumenter