Fra klassekorps til skolekorps

Det er viktig å huske at det å starte opp med klassekorps i grunnskolen ikke automatisk betyr at det strømmer på med nye aspiranter til skolekorpset. Skolekorpset må selv sørge for at elevene og foreldrene blir kjent med tilbudet. For eksempel gjennom å invitere klassekorpset med på konserter, både for å opptre og for å være publikum. Korpsnett Norge kan tilby veiledning og kurs for skolekorps som trenger inspirasjon og nye ideer til hva dere kan gjøre.

Ta kontakt med oss på korpsnett (a) korpsnett.no om dere har behov for bistand eller har andre spørsmål.