NM i marsjering

NM i marsjering er åpen for alle norske skole- og amatørkorps uavhengig av organisasjonstilknytning og besetningsform. Så enten dere er janitsjarkorps, brassband, fanfarekorps, signalkorps, trommekorps, buekorps eller andre former for besetning så er dere hjertelig velkomne til å delta.

Det konkurreres i to ulike kategorier:

1) NM i gatemarsj. Korpsene spiller marsjer og marsjerer etter en oppskrift/skisse. Her blir det trommemarsj, spilling av marsjer stående og marsjerende, marsjering i svinger og kuvendinger.Her finner dere eksempel på gatemarsj.

2) NM i formasjonsmarsj (korpsdrill). Selvvalgt program på 12 minutter. Lag deres egne marsjerings-formasjoner mens dere spiller. Her finner dere eksempel på formasjonsmarsj. To dommere dømmer, en med fokus på marsjering og en med fokus på musikk. Marsjering og musikalsk framføring teller omtrent like mye. Helhetsinntrykket vil også være en viktig del av vurderingen.

  • I skolekorpsklassen kan juniorkorps kan delta med redusert tid på sitt program. Det gjelder både for gatemarsj og formasjonsmarsj.- Korpsnett Norge ønsker å legge til rette for at nye korps deltar i NM i marsjering. Det åpnes derfor for å delta med redusert program både i gatemarsj og formasjonsmarsj etter søknad.
  • Det er fullt mulig å delta uten å bli plassert og få poeng. Da får korpsene en skriftlig, pedagogisk og faglig vurdering av innsatsen fra dommerne til bruk i det videre arbeidet.Hvert deltakerkorps får tildelt tid til øving / utprøving av arenaen. Tidspunkt for dette avtales nærmere konkurransedatoen og er avhengig av antall deltakende korps. NM i marsjering arrangeres med forbehold om tilstrekkelig påmelding i de ulike kategoriene.


Reglement For Nm I Marsjering Vedtatt19 11 18