SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR

Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen DnB NOR.Hva gir Sparebankstiftelsen penger til?

Sparebankstiftelsen gir like gjerne gaver til det lille og lokale som til det store nasjonale prosjektet. De støtter gjerne prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånden. Det gis gaver i hele landet, men i følge vedtektene skal det ved tildelinger av gaver tas rimelig hensyn til hvor i landet midlene til fondet opprinnelig kommer fra, som er Østlandsområdet.

www.sparebankstiftelsen.no

Oppdatert:
av Korpsnett Norge


Utviklet av Imaker as