FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.


Fondets støtteordninger
  • Innspilling av fonogram
  • Prosjektstøtte
  • Reisestøtte
  • Kurs-/seminarvirksomhet
  • Stipend for videreutdanning
  • Orkester-/korpsstipend
  • Stønad
Innspillinger
Det kan søkes støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Søker man flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden. Fondet fullfinansierer ikke en innspilling, og gir kun støtte til prosjekter som er sikret å komme i handelen. Det gis ikke støtte til innspilling av demo eller singel. Det gis heller ikke støtte eller til innspillinger som er i gang eller gjennomført.
Det benyttes eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde:

· Navn og adresse på hovedartist (dersom en annen enn artisten søker)
· Platetittel samt navn og CV på medvirkende
· Ansvarlig utgiver og innspillingssted
· Innspillingsperiode og utgivelsesdato
· Sjanger
· Budsjett

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte er delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Fondet gir ikke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr. Det søkes i brevs form eller på skjema. Søknaden skal inneholde:

· Opplysninger om prosjektet
· Navn og CV på utøvere
· Dato
· Antall konserter/forestillinger
· Budsjett
· Sjanger (hvis det søkes støtte til musikk)

Reisestøtte
Til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold kan det søkes reisestøtte. Det bevilges inntil kr 8.000,- pr. person. Det søkes i brevs form eller på skjema. Søknaden skal inneholde opplysninger om:

· Reisemål
· Formål
· Dato
· Budsjett

Kurs-/seminarvirksomhet
Det kan søkes støtte til kurs-/seminarvirksomhet som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Stipend
Én gang hvert år deler Fondet ut reise- og videreutdanningsstipend. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å videreutvikle seg som utøvende kunstner. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til. I fjor ble det delt ut 116 stipend à kr 20.000. Det benyttes eget søknadsskjema. Søknadsfrist for reise- og videreutdanningsstipend 2004 var 15. mars.

Orkester-/korpsstipend
Orkester-/korpsstipend gis søker over 45 år som er fast ansatt i orkester eller korps. Det blir delt ut 14 stipend, hver på kr 20.000. Stipendet blir utlyst i brev til orkester/korps, og eget søknadsskjema sendes orkestrene.

Stønad
Stønad er behovsprøvd ytelse som særlig gis til eldre utøvere. Det benyttes eget skjema, som fås ved henvendelse til Fondet. Kopi av ligningsattest må vedlegges søknaden.
For mer informasjon, søknadsfrister og søknadsskjema. Klikk her.

Oppdatert:
av Jo Tandrevold


Utviklet av Imaker as