FOND OG LEGATER

Det finnes et stort antall fond og legater dere kan benytte dere av. Å bruke litt tid på å få oversikt over dem, og fylle ut søknadsskjemaer kan gjøre korpset tusenlapper rikere.


Dere kan lese om mange av disse i Legathåndboken som kjøpes hos en bokhandler. I tillegg har fylkesmannen og kommuneadministrasjonen der du bor god oversikt over legater og fond koblet til ditt distrikt. Ta også en grundig titt i avisannonsene. Mange legater annonseres i god tid før søknadsfristen.

Nettstedet, www.legatsiden.no, kan være et godt utgangspunkt i letearbeidet. Lykke til !

Slik søker du

 • Søk etter alle relevante støtteordninger. Les forutsetningene for å kunne søke nøye. Kast ikke bort tid med å søke på legater som ikke passer for deg/dere.
 • Sett deg grundig inn i krav og betingelser. Les nøye hva støtteordningen er tenkt brukt til, og eventuelt hvilke kriterier du/dere som søker må tilfredsstille for å komme i betraktning. Du/dere må dokumentere for at du/dere oppfyller vilkårene for tilskudd.
 • Sjekk om det stilles krav til egne søknadsskjema eller om søknaden kan sendes som vanlig post. I tillegg til søknadsskjema kan det være nyttig med et følgebrev hvor du/dere grunngir hvorfor akkurat du/dere bør få støtte. Ikke kopier en standardsøknad og send denne til mange forskjellige legater. Hvis det ikke finnes egne søknadsskjema kan du/dere bygge opp søknaden som en jobbsøknad med fire hovedavsnitt:

  1. Hvor du/dere fant informasjon om legatet og hva det søkes om støtte til.
  2. Kvalifikasjoner og bakgrunn.
  3. Grunner til hvorfor du/dere er rette vedkommende til å motta støtte. Hva støtten skal brukes til og hvordan. Ta med eventuelt andre finansieringskilder du/dere har tilgang til.
  4. Avslutt med din/deres motivasjon for å motta og bruke legatet.

 • Følg opp søknaden! Ta gjerne kontakt med legatet/støtteordningen et par uker etter søknaden er sendt inn. Hør om den er mottatt og eventuelt om noe er uklart.
 • Flere legater har som krav eller setter pris på at man tar kontakt og gir tilbakemelding på når man har brukt den tildelte støtten. Dette vil kunne styrke senere søknader.

Oppdatert:
av korpsnett@musikk.no


Utviklet av Imaker as