GJENSIDIGESTIFTELSEN

Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende.Hvem kan søke:
Alle kan søke. Unntak er religiøse og politiske formål. Det kan gis bidrag i samarbeid med det offentlige, men Gjensidigestiftelsen skal ikke overta det offentliges ansvar.

Hva kan du søke om:
Du kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, engasjerende og samfunnsbyggende. Vi ønsker å finne de beste ideene som passer inn under temaet Vel hjem.

Søknaden må ha en økonomisk ramme og være tidsbegrenset. Gjensidigestiftelsen trenger å vite at prosjektet blir fullfinansiert før støtten utbetales. Gjensidigestiftelsen støtter ikke drift av etablerte organisasjoner, driftsmidler og inngår ikke sponsoravtaler.

Hvordan søke:
Søknaden må sendes via det elektroniske søknadsskjema. Budsjett og fremdriftsplan legges ved i søknadsskjemaet. Muligheten for å få tildeling er størst ved så fullstendige søknader som mulige

Gå til Gjensidigestiftelsen for mer infomasjon og søknadsskjema: www.gjensidigestiftelsen.no

Oppdatert: 04.03.2008
av Korpsnett Norge


Utviklet av Imaker as