KOMMUNALE TILSKUDD

Det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger i norske kommuner for lag og organisasjoner som har musikk som aktivitet.


Et vanlig eksempel på kommunal støtte til det frivillige musikklivet er driftstilskudd - dvs. støtte til faste utgifter. For å finne mer ut om hvilke tilskuddsordninger som finnes der hvor du bor, ta kontakt med kulturkontoret i kommunen din.

Oppdatert:
av Jo Tandrevold


Utviklet av Imaker as