Musikkorpsenes år - Stimuleringsmidler for samarbeid mellom klassekorps og skolekorps

Klassekorps og skolekorps i samspill 17. mai

Har skolen(e) dere rekrutterer fra klassekorps? Benytt anledningen til å søke om 5000 kr i stimuleringsmidler til et felles arrangement for klassekorps og skolekorps.

Søknadsfrist: 11. novemberKorpsnett Norges medlemskorps kan søke om stimuleringsmidler for samarbeid mellom klassekorps og skolekorps ved årets førjuls- og julearrangementer.

Generasjonskorps og voksenkorps som deltar aktivt i samarbeid om klassekorps i sitt lokalmiljø kan også søke.

Opprinnelig satte landsstyret av kr 50.000,- av tildelingen til Musikkorpsenes år til tiltak for å styrke rekruttering fra klassekorps til skolekorps.

- Takket være god støtte fra LNU Aktivitetsstøtta til Klassekorpsfestivalene i 2018 har vi nå restmidler til å styrke samarbeidet mellom klasse- og skolekorps, sier Morten Skaarer, styreleder i Korpsnett Norge.

Erfaring viser at fellesarenaer for klasse- og skolekorps gjennom året øker rekrutteringen, og derfor går restmidlene til å stimulere til dette.

Enkel søknad

Det deles ut kr 5.000,- til åtte konserter. Det en forutsetning at klassekorpset inviteres til å delta på et arrangement sammen med skolekorpset. Det oppfordres til at klassekorpset også får spille, gjerne sammen med skolekorpset.

Ved flere søknader enn åtte, foretas det loddtrekning. Arrangementer der klassekorpset spiller prioriteres før arrangementer der klassekorps med foreldre kun er invitert med som publikum.

Last ned søknadsskjemaet nedenfor og sendt til korpsnett(a)korpsnett.no innen 11. november 2018.

Rapportering

Alle som får tildelt stimuleringsmidler må sende inn en kort stemningsrapport/beskrivelse av arrangementet og minimum ett bilde eller en videosnutt fra arrangementet.

Vi oppfordrer sterkt til at det innhentes tillatelse til at bilder/video kan deles eller at det tas bilder viser aktiviteten, men der personene ikke kan identifiseres slik at vi kan synliggjøre det gode arbeidet som skjer ute i korpsene.


Utfylt skjema sendes til korpsnett(a)korpsnett.no
Søknadsfrist: 11. november 2018

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as