Årsrapport

15. februar

Alle medlemskorps skal levere årsrapport med medlemsliste. Årsrapporten danner gunnlag for pengestøtten Korpsnett fordeler videre til medlemskorpsene og for driftsstøtten Korpsnett får tildelt. Derfor er den veldig viktig både for meldemskorpsene og sentralorganisasjonen.

Fra og med 2011 sendes årsrapporten inn via StyreWeb. For en forklaring på hvordan du leverer årsrapporten trykk på les mer.Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb, og prosessen består av følgende trinn:

  1. Logg inn i StyreWeb
  2. Kontroller register
  3. Gå inn på årsrapport
  4. Kontroller opplysninger
  5. Lever årsrapport

Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis det er mest praktisk for dere. Under finner dere en nedlastbar pdf-fil med gjennomgang av den informasjonen som må være registrert i StyreWeb for at dere skal kunne levere årsrapporten og en forklaring på hvordan man leverer selve rapporten.

Ikke nøl med å ta kontakt med Unni Færøvik på unni@korpsnett.no eller telefon
944 22 908 hvis det er noe dere lurer på.

Oppdatert:
av Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as