Frifond gjennom Korpsnett Norge

Søknadsfrist 1. juni
Rapporteringsfrist 1. juni påfølgende år

Alle medlemskorps hvor minst 1/3 av medlemmene er under 26 år kan søke om tilskudd fra Frifond gjennom Korpsnett Norge. Mer informasjon om Frifond finner du her.

Rapportering for bruk av Frifondmidler skal skje innen 1. juni påfølgende år. Orientering om rapportering direkte pr epost til korps som får tilskudd.

Trykk på les mer for en forklaring på hvordan du går fram.For å komme inn på Frifondssøknaden logger dere inn på StyreWeb, går på menypunktet Sentralorganisasjon og velger underpunktet Søknader.

Tykk på den blå teksten Frifond [riktig år]. Les teksten nøye og fyll ut feltene.

Lagre-knappene gir mulighet til å mellomlagre underveis. Søknaden blir ikke sendt før dere trykker på den store, grønne Send Søknad-knappen.

I motsetning til årsrapporten, som bare kan leveres av korpsets leder, kan Frifondsøknaden leveres av en hvilken som helst bruker av StyreWeb i korpset deres.

Er det noe dere lurer på med utfyllingen av Frifondsøknad, så nøl ikke med å ta kontakt med Unni Færøvik på unni@korpsnett.no eller telefon 944 22 908. Denne nettsiden vil også bli oppdatert med informasjon og svar på ofte stilte spørsmål etter hvert som vi ser behov for det.

Etter at dere har sendt Frifondsøknaden vil den fremdeles være tilgjengelig i StyreWeb slik at dere kan se hva dere har søkt om. Dere vil kunne følge med på behandlingen vår av søknaden. Tildeling og aksept av tildelingen foregår også gjennom StyreWeb.

Oppdatert:
av knn-Unni Færøvik


Utviklet av Imaker as