Rekruttering og inkludering: Brosjyrer og informasjonsmateriell

Her finner dere brosjyrer på flere språk og annet informasjonsmateriell for bruk i korpsets rekrutteringsarbeid. I tillegg til brosjyrene er det utarbeidet webinar/kurs-opplegg for ledere.

Korps for alle

Prosjektet Korps for alle var første steg i vår satsing på rekruttering og inkludering, og arbeidet som nå er i gang bygger på det. Det ble gjort et omfattense kartleggingsarbeid, blant annet i samarbeid med Telemarksforskning, for å identifisere barrierene som hindrer barns deltakelse i korps. Det ble utarbeidet en brosjyre og kursopplegg med informasjon og tips til korpsenes ledere om inkludering og rekruttering, hva man bør tenke på og hvor det er mulig å få tilskudd og hjelp.

Her kan dere lese mer om Korps for alle-prosjektet

ALLEMED

ALLEMED er et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med.

Her kan dere lese mer om ALLEMED