TONO-avtalen

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner i tillegg til at det må gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret.

Det er Norsk musikkråd som forhandler avtalen på vegne av oss og andre frivillige musikkorganisasjoner. De varlser at arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal.

Vi kommer tilbake med mer info. Ta kontakt med oss om det er noe dere lurer på så lenge. Det finnes også informasjon om saken på nettsiden til Norsk musikkråd (se lenke under)

Norsk musikkråds sak om status for den kollektive TONO-avtalen Vi refunderer korpsenes TONO-avgifter - les mer her