TONO-avtalen

Rammeavtalene mellom Norsk musikkråd og TONO er igjen aktive og gjelder foreløpig ut 2022.

TONO-avgift for konserter med en billettomsetning opp til 50 000, - kroner er dekket i sin helhet gjennom medlemskapet korpset har i eksempelvis Korpsnett Norge for dere som er medlemmer hos oss. Konserter med høyere omsetning har også bedre betingelser gjennom denne avtalen enn uten avtale.

Det enkelte korpset må huske å rapportere direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Korpset er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor korpset er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder (Korpsnett Norge for dere som er medlemmer hos oss) og at medlemslaget (korpset deres) er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd.

Les alt om avtalen, de ulike satsene og innrapportering i lenkene nederst på siden.

NB: Det er fortsatt sånn at streaming av konserter ikke er en del av avtalen. Der må hvert enkelt korps selv gjøre avtale med TONO.

Nors musikkråds nettside om TONO-avtalen