TONO-avtalen for 2023 er signert

Korpsnett Norges medlemskorps er innkludert i rammeavtalen mellom Norsk musikkråd og TONO. Den nye avtalen gjelder ut året.

TONO-avgift for konserter med en billettomsetning opp til 50 000, - kroner er dekket i sin helhet gjennom medlemskapet korpset har i Korpsnett Norge for dere som er medlemmer hos oss. Konserter med høyere omsetning har også bedre betingelser gjennom denne avtalen enn uten avtale.

Husk å sende inn TONO-rapport m/ repertoar

Det enkelte korpset må huske å rapportere direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Korpset er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor korpset er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder (Korpsnett Norge for dere som er medlemmer hos oss) og at medlemslaget (korpset deres) er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd.

Dere må sende inn rapportskjema med repertoarliste for alle musikkinnslag på konserten deres. Det vil si at det er dere som arrangør som skal sende inn repertoarliste på vegne av alle som framfører rettighetsbelagt musikk på konserten deres. Så har dere med et gjestekorps, -kor eller andre utøvere som framfører noe i tillegg til dere selv, så skal det også med på lista. Dette gjelder selv om TONO-avgiften for konserten er dekket av medlemskapet i Korpsnett Norge.

Les alt om avtalen, de ulike satsene og innrapportering i lenkene nederst på siden.

Hovedtrekkene

Små konserter (billettomsetning 0-50.000 kr)
Rammeavtalen dekker alle konserter som har en billettomsetning inntil 50.000, eller inntil 500 besøkende dersom det ikke er billettinntekt. Etter konserten er avholdt skal det meldes inn til TONO hvilke verk som er fremført, for å sikre korrekt avregning mellom rettighetshaverne.

Store konserter (billettomsetning 50.000-200.000 kr)
For konserter mellom 50.000-200.000 kr i billettomsetning skal det betales 5% av hele billettomsetningen. Dette skal meldes inn til sentralleddet/hovedkontoret i organisasjonen, som melder dette videre til TONO. Frist for dette er 15. juli for konserter i første halvår, og 15. januar for konserter i andre halvår.

Konserter med over 200.000 kr i billettomsetning
Konserter der billettomsetningen er over 200 000, - er ikke lisensiert gjennom rammeavtalen, disse må rapporteres enkeltvis og fortløpende fra det enkelte lag til TONO direkte.

Strømming av konserter
Strømming av konserter, med eller uten publikum, er ikke omfattet av rammeavtalen. Dersom korpset ønsker å strømme en konsert på nett er det egne regler som gjelder, og det enkelte korpset må inngå avtale direkte med TONO om dette.

Norsk musikkråds nettside om TONO-avtalen TONO - her finner dere all info om streaming av konserter på nett